Maria Koningin – 22 augustus

Wij groeten u, Maria
koningin en moeder vol goedheid.
Bij u vinden wij het leven,
de vreugde en heel onze hoop.
wij roepen u aan op onze pelgrimstocht:
wees de lijdende mensheid nabij,
gedenk ons, zie barmhartig op ons neer
en leid ons door dit leven naar Christus, uw Zoon.
Moeder vol goedheid en liefde,
heilige maagd Maria.

(Berkel, via Kloosterkalender)

In de katholieke kerk wordt op 22 augustus het feest gevierd van de heilige Maagd Maria, Koningin van de Hemel en Aarde. Het is de afsluiting van het octaaf, de acht dagen die volgen op het feest van Maria Tenhemelopneming.
Deze viering van Maria als koningin, door paus Pius XII bij gelegenheid van het Maria-jaar 1953-1954 ingevoerd, sluit dus nauw aan bij het feest van 15 augustus. In 1950 had Pius XII het dogma van Maria Tenhemelopneming al afgekondigd. Door de herdenking van de tenhemelopneming van Maria erkent de kerk de verheerlijking van Jezus’ moeder. Op deze dag viert zij Maria als koningin van hemel en aarde, die in haar moederliefde een voorspreekster is voor alle mensen.

Afbeelding: Detail retabel van het Lam Gods, Jan van Eyck, Gent