Maria Boodschap – 25 maart

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met U.

Met die woorden begroet Aartsengel Gabriël Maria in het Evangelie van Lucas. Het Wees Gegroet heeft aan deze tekst zijn naam te danken.

Annunciatie is de gebruikelijke term voor de verkondiging aan Maria dat ze binnenkort door de Heilige Geest bezwangerd zou worden van een bijzonder kind. Deze aankondiging vieren we volgens de liturgische kalender als hoogfeest negen maanden voor de geboorte van Jezus, dus op 25 maart.

De engel vertelde Maria ook dat haar nicht Elizabeth zwanger was, waarop Maria haar meteen een bezoek bracht. Deze gebeurtenis die aangeduid wordt met Visitatie of Maria Bezoek, wordt in de liturgische jaarkalender gevierd op 31 mei.

De boodschap die Gabriël aan Maria bracht was “Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en Hij zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden”. Hierop gaf Maria ten antwoord: “Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord”.

Paus Paulus VI, Apostolische Adhortatie ‘Marialis cultus’, nr. 6

Dit hoogfeest is de herdenking van het ogenblik in de tijd, dat het hoogtepunt van een soort samenspraak die door God begonnen is met de mens over diens heil, en de gedachtenis aan de vrije instemming van de Maagd en aan haar medewerking om het goddelijk raadsbesluit omtrent de verlossing van de mens ten uitvoer te brengen.

Bij de afbeelding

Het eerste werk dat Leonardo da Vinci zelfstandig maakte, zonder hulp van zijn leermeester Andrea del Verrocchio, is waarschijnlijk deze Annunciatie, nu te bewonderen is in het Uffizi in Florence. Het werk meet 104 x 217 cm. Da Vinci werkte er van 1472 tot 1475 aan, en het schilderij is dan ook tot in detail uitgewerkt en heeft talloze verborgen betekenissen. Het verhaal wordt duidelijk verteld: Aartsengel Gabriël betreedt de tuin van de Maagd Maria en onderbreekt haar bij het lezen van de Bijbel. Hij verkondigt haar dat ze in verwachting is van de Zoon van God.

De witte lelie in Gabriëls hand staat symbool voor de zuiverheid en maagdelijkheid van Maria, en wordt hierdoor de boodschap van de onbevlekte ontvangenis nogmaals onderstreept.
Deze annunciatie vindt plaats in de tuin van een Florentijns paleis. In de verte, achter Gabriël en Maria, is een havenstad te zien. Misschien verwijst dit wel naar Maria’s titel als ‘stella maris’ (Sterre der zee).
De vleugels van de engel zijn bijzonder. Het verhaal gaat dat Leonardo de vleugels heeft gekopieerd van een vogel in vlucht – door goed te kijken hoe een vogel zijn vleugels gebruikte, wist Leonardo ze de suggestie van beweging mee te geven.
Kenners herkennen het landschap op de achtergrond als ’typisch Da Vinci’: water en in een heiige lucht gehulde bergen.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!