Manu van Hecke – We leven in een andere wereld

We zijn in de abdij wel wat afzondering gewoon, maar dit is nog heel wat sterker. Geen gasten, geen kerkgangers, geen bierverkoop, geen school aan de overkant, geen bezoekers in de herberg. We leven in een andere wereld. Maar het maakt wel uit dat we nu in de gemeenschap meer tijd hebben voor de zaken van de gemeenschap zelf. Deze crisis geeft ook ruimte, zeker ook voor mezelf als abt daar heel wat van de geplande activiteiten en ontmoetingen wegvallen. Anderzijds merken we ook hoe toch heel wat mensen met onze gemeenschap verbonden leven. Dat gebeurt via de moderne communicatiemiddelen. Daarom is deze crisis een tijd van moeite en kansen.

Gebed

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening

heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.

Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend

dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

Uit: Bidden in tijden van beproeving, blz. 30 en 31

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!