Mandala Franciscus van Assisi

Al het goede komt van de Allerhoogste, de Bron van ons bestaan. De mens die zich telkens weer naar het Licht wil bewegen zoals een zonnebloem, gedreven door het verlangen door God ingeschapen.

Zuster Elisabeth Luurtsema maakte deze natuurmandala voor 4 oktober, de dag van St. Franciscus. Ook de beschrijving hieronder is van haar hand.

De Hedera die de zonnebloem draagt staat voor trouw aan God en daarmee aan alle mensen.
De hechtspiraaltjes van de Passiebloemplant die op de Hedera liggen geven speelse houvast aan, je geen bezit toe-eigenen, maar je afhankelijk weten van Gods genade. De knoppen van de passiebloem symboliseren de noodzaak om je zoals Jezus en Franciscus van Assisi regelmatig terug te trekken zodat je de stille Stem in je leven kunt verstaan en je vanuit inkeer de beweging weer naar de ander kunt maken.
De Vrouwenmantel met de hemelse dauw staat voor Maria, maar ook voor de verbondenheid met Clara van Assisi, vrouwen die heel belangrijk waren in het leven van Franciscus.
De rode vruchten duiden op de vijf kruiswonden die Franciscus ontving en zijn passievolle verbinding met Christus aangeeft. Als je Christus’ liefde en lijden leeft zul je tot bloei komen en vrucht dragen. Dat beelden de Passiebloemen en bramen uit.
De geurige en geneeskrachtige Salie laat zien hoe helend de blijde boodschap is die Franciscus uitdraagt in de wereld.
Het zonnebloemzaad laat zien dat het leven zaaien en loslaten is, alles ontvangen van en teruggeven aan de Algoede God.
Vertraag je zoals broeder slak, leef je oorspronkelijke levenstempo, verwonder je en ervaar dat wat is.

Meer mandala’s zijn te vinden op inspiratie-tuinen.nl

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!