Magazine Henri

Op 17 augustus verschijnt Magazine Henri; zijn leven, zijn werk, zijn boodschap. Verhalen, interviews, foto’s en teksten van Henri Nouwen zelf. Met bijdragen van Maria ter Steeg, Barbara Zwaan, Kick Bras, Thomas Quartier, Marinus van den Berg, Jozef Wissink, Willy Eurlings, Jan van den Bosch, Cecile de Quay, Tim Schilling, Leo Fijen en Inigo Bocken.

In het voorwoord van Magazine Henri schrijft Leo Fijen:

…hoe een mens kan thuiskomen, bij God, bij zijn naaste, bij zichzelf. Henri Nouwen heeft daar uiteindelijk zijn mooiste boek Eindelijk thuis over geschreven: dat ieder mens soms de verloren zoon, dan weer de trouwe zoon en tenslotte de vader kan zijn en in alles geliefd kind van God is. Die bevrijdende boodschap van genade en barmhartigheid, vaak gevonden in gebrokenheid en armoede, kan niet vaak genoeg verteld worden. Daarom is dit magazine er, 25 jaar na zijn sterven. Met verhalen over zijn leven en zijn werk die niet eerder verteld zijn, met een bijzondere herinnering aan een werkcollege over bidden en tenslotte met persoonlijke verhalen over thuiskomen, als clown, als kluizenaar, als pastor en als theoloog. Al deze verhalen willen vooral geen heiligverklaring zijn. Dat past niet bij een zoeker die steeds meer de weg naar beneden zoekt en dat pad vindt in de eenvoud van mensen met een handicap. Bij die eenvoud past geen glossy. Daarom hebben we gekozen voor een magazine met bijzondere verhalen. Ze zijn veeleer een geloofsgetuigenis: dat een mens als Henri Nouwen ook 25 jaar na zijn sterven verder leeft en betekenis blijft geven aan de levens van anderen.

Over Henri Nouwen

Henri Nouwen (1932–1996) was katholiek priester van het aartsbisdom Utrecht. Na zijn priesterwijding in 1957 studeerde hij psychologie en theologie aan de Universiteit van Nijmegen en na zijn afstuderen in 1964 vertrok hij naar Amerika, waar hij veel lezingen hield en begon met publiceren. Hij doceerde pastorale theologie aan de universiteiten Notre Dame, Yale en Harvard. In 1986 koos hij ervoor om samen te wonen met mensen met een geestelijke handicap in het moederhuis van de Ark-beweging in het Franse Trosly en later in de Daybreak Communiteit in Toronto.

Hij stierf in 1996 in Hilversum, toen hij op het punt stond om naar Sint-Petersburg te vertrekken voor opnames rond zijn grootste bestseller Eindelijk thuis, een boek rond het schilderij van Rembrandt over de verloren zoon.

Henri Nouwen behoort tot de meest gelezen auteurs uit de tweede helft van de twintigste eeuw op het vlak van christelijke spiritualiteit. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan zeven miljoen exemplaren verkocht. Zie voor meer informatie over zijn levensloop en de reikwijdte van zijn gedachtegoed www.nouwen.org

 

 

Magazine Henri

Uitgave van Adveniat

€ 9,95

Verschijnt 17 augustus
en is nu al te bestellen

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!