Lioba klooster: Cursus midweek ‘Ervaar het kunstambacht’

Cursus midweek Ervaar het kunstambacht, werken in steen of keramiek
Thema: Scheppen vanuit de Stilte

Open inschrijving, ervaring niet vereist.

Data: Van maandag 26 juli in de middag tot vrijdag 30 juli in de middag

Deelname: 8-11 personen

Meer informatie of opgeven via kunstambacht@liobaklooster.nl

(Van maandag 18 oktober in de middag tot vrijdag 22 oktober in de middag is er een tweede cursus midweek werken met keramiek)

Ora et Labora

In de visie die Hildegard Michaelis had op de mens en het leven in harmonie met zijn, door God hem geschonken roeping nam het werk een bijzondere plaats in. Zoals, en terwijl, de mens gestalte geeft aan de materie, vormt hij tegelijkertijd zichzelf. Toen in de jaren voorafgaand aan de kerkelijke goedkeuring haar gevraagd werd op papier te zetten wat eigen was aan ‘Lioba’ schreef zij:

de in de laatste eeuwen ontstane te grote scheiding tussen kontemplatief en werkend leven in de vrouwenkloosters wordt in ons leven verzacht, en wijst zodoende duidelijk de weg naar de oorspronkelijke bedoelingen van de Regel.

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan in het vervaardigen van religieuze kunst. Door deze levensvorm wordt tevens de noodzakelijkheid opgeheven om uitsluitend van kapitaal te leven.”

In hoeverre is, wat betreft “het vervaardigen van religieuze kunst” Hildegard Michaelis beïnvloed door de socialistische stromingen en de kunstenaars-gemeenschappen van haar tijd? Haar eigen opleiding aan de kunst- nijverheidsschool van het ‘Lärchenfeld’ te Hamburg, in de jaren twintig viel samen met de grote bloei van het “Bauhaus” te Weimar, in het Thuringerland, waar zij zelf vandaan kwam. Jaren later heeft zij heel zeker zich in de visie van het Bauhaus herkend. een van de Egmondse ateliers droeg deze naam. In elk geval was haar ideaal geenszins dat tot de communiteit van Egmond alleen kunstenaressen zouden toetreden. Integendeel voor ieder mensenkind dat verlangde voor God te leven, wilde zij dit kloosterleven mogelijk maken. En haar idee over het werk van kerkelijke kunst was veeleer een samenvloeien van inspiratie, de schoonheid van het materiaal en de sobere vorm van de kunstvaardigheid.Het is in deze geest maar vooral geïnspireerd door de grote liefde voor God, de bron van alle schoonheid, dat ‘Lioba’ een begrip geworden is in de kerkelijke kunst. Vanouds verwoord in wat stond op het postpapier “Kunst en Handwerk van de Benedictinessen van Egmond”.

Dit alles betekent ook vandaag: werk, gebed, studie, werk, lessen, gebed en weer werk! In de ambachtsstraten van Lioba vind je de weverij, een pottenbakkerij, een atelier voor hout- en een beginnend atelier voor metaalbewerking, er is een batik, de naaikamer en ergens is een zuster bezig met lithografie. En dat alles steeds weer onderbroken door de rust en de inspanning van de tijden van gebed.

Een bloemlezing van de producten vindt u op : www.kunstambachtlioba.nl

Van oudsher maken de monniken en monialen van het sint Liobaklooster prachtige priestergewaden en kerkelijke kunst. Steeds meer weten ook anderen de weg naar de producten uit dit kunstambacht te vinden. Ook kunt u de expositie bezoeken. Open op zaterdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur. Andere dagen en groepen op afspraak 072 5061388

In het filmpje hieronder ziet u een kleine impressie van de ateliers.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!