Lieverlede – een bezinning op je levensweg

5 weekenden in een franciscaans klooster
15 oktober 2019 – 19 april 2020

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsjaar van vijf weekenden voor mensen die een pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. De eerstvolgende clyclus van vijf weekenden start in oktober 2019 en eindigt in april 2020. Elk weekend is een verdieping van het voorgaande. De weekenden zijn niet los van elkaar te volgen.

Centraal thema in de cyclus is ‘de spirituele weg’, waarbij geraakt worden, verlangen, thuiskomen en innerlijk kompas kernwoorden zijn. De weekendthema’s worden uitgewerkt met behulp van creatieve werkvormen zoals bibliodrama, beweging en expressie, werken met kleur en dans. Lieverlede is nadrukkelijk een jaar in gelovig perspectief. Het is een persoonlijke leerweg die erop gericht is om te ervaren hoe de eigen leefsituatie vindplaats van God kan zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verworvenheden en wijsheid uit de psychosynthese, de christelijke traditie en (in het bijzonder) de spiritualiteit van Franciscus en Clara.

Dit jaar worden de weekenden gehouden in het klooster van de minderbroeders Franciscanen in Megen. De weekenden beginnen op vrijdagavond 19.30 uur en eindiggen op zondagmiddag om 16.00 uur. Per groep kunnen maximaal acht mensen deelnemen. Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats, alvorens deelname definitief bevestigd wordt.

Data: 18-20 oktober 2019, 6-8 december 2019, 10-12 januari 2020, 28 februari-1 maart 2020, 17-19 april 2020.
Kosten: € 745,- (all-in voor vijf weekenden, € 145,- per weekend). Voor minderdraagkrachtige mensen is een reductie op de kostprijs aan te vragen via de coördinator, Heileen Holman.
Begeleiding: Marja Heuzeveldt en Heileen Holman.

Een uitgebreid informatiepakket (met opgaveformulier) kan worden opgevraagd bij de Franciscaanse Beweging of de coördinator van Lieverlede, lieverlede@heileenholman.nl, 06- 29597780.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!