Liber Scivias, een spirituele leergang

Hildegard van Bingen (1098-1179) leidde als Benedictines aanvankelijk een verborgen leven tot ze in 1141 in een visioen Gods boodschap ontving: ‘ontsluit de kluis der mysteriën’ en ‘zeg en schrijf wat ik je zeg’. Dit was voor haar het begin van haar eerste visioenentrilogie Liber Scivias, ‘Het boek Ken de wegen’, over de pelgrimstocht van de ziel. In deze trilogie treedt Hildegard niet alleen aan de dag als mystica, theoloog, filosoof, magistra van haar eigen kloosterzusters, maar ook als strijdbare, gezaghebbende vrouw.

In zes bijeenkomsten wordt telkens na een korte inleiding een bepaald visioen besproken, samen met de daarbij horende miniatuur. Zo is het mogelijk om inzicht te krijgen in het totaalconcept van Hildegards trilogie. Tijdens de daaropvolgende gezamenlijke lezing zal aandacht worden besteed aan de zogenaamde lectio divina, een middeleeuwse en monastieke leeswijze, die zich voltrekt van lectio (lezing hardop) naar ruminatio (innerlijke verwerking), naar sapientia (ervaren van de innerlijke betekenis in het dagelijks leven).

Praktisch
Data:
zaterdagmiddag  7, 14, 21, 28 maart, 5 en 11 april 2020
Tijd: 14.00 – 16.00
Plaats: Abdijwinkel van Egmond, Jeroenzaal. Vennewatersweg 27a 1935 BH Egmond-Binnen
Docent: drs. Mieke Kock-Rademakers, classicus en filosoof. Zij bestudeert de metafysische denktraditie, met name het neoplatonisme, vanaf de klassieke oudheid.

Kosten: € 95
Aanmelden:  Kan via deze link

De cursisten nemen deel aan alle zes leergangen.

Afbeelding: Miniatuur uit de Rupertsberger Codex des Liber Scivias.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!