Leven zonder waarom – Ontvankelijkheid als levenskunst

Van 26-28 juni wordt in het Dominicanenklooster in Huissen een weekend ‘Leven zonder waarom – Ontvankelijkheid als levenskunst’ georganiseerd. De begeleiding zal worden verzorgd door Welmoed Vlieger.

Tijdens het kloosterweekend verdiepen we ons drie denkers die allen in een traditie staan waarin innerlijkheid de centrale houding en drijfveer vormt: de Dominicaanse filosoof/mysticus Meister Eckhart (1260 – 1328), de Deense schrijver Sören Kierkegaard (1813 – 1855) en de Zweedse diplomaat/schrijver Dag Hammarskjöld (1905 – 1961). Alle drie geven zij – in hun werk en leven – op eigen wijze taal en uitdrukking aan de benadering van het leven als existentiële openheid en laten zij zien hoe deze levenshouding doorwerkt en tot bloei kan komen in het persoonlijke en maatschappelijke leven.

De roos is zonder waarom
Ze bloeit, omdat ze bloeit.
Ze geeft niet om zichzelf,
vraagt niet of men haar ziet.

Het gedicht is afkomstig van de Duitse dichter Angelus Silesius (1624-1677). Hij liet zich hierbij inspireren door de middeleeuwse filosoof/mysticus Meister Eckhart wiens vurige pleidooi om te leven vanuit ontvankelijkheid, zonder waarom, ook in onze tijd een grote waarde en zeggingskracht blijkt te hebben. Leven zonder waarom raakt aan een benadering van het bestaan als fundamentele openheid, waarbij het ‘ik’ geen eindpunt maar een beginpunt vormt. Maar hoe doe je dat, leven zonder waarom? En wat zijn de praktische en ethische implicaties van een dergelijke levenshouding?

Gedurende het weekend zal Welmoed Vlieger een drietal inleidende lezingen geven over genoemde denkers. Thema’s die hierbij o.a. aan bod komen zijn ‘leven zonder waarom’, ‘ wat is vrijheid?’, ‘het waagstuk van de enkeling’ en ‘dienstbaarheid en moreel leiderschap’. Via het gezamenlijk lezen van bronteksten en door middel van meditatie en film zal de hoofdthematiek verder worden verkend en verdiept.

Praktisch:
Datum: Vrijdag 26 juni 19.30 uur t/m zondag 28 juni 15.00 uur
Locatie: Dominicanenklooster Huissen
Kosten: van €318 tot €418, afhankelijk van inkomen
Klik hier voor meer praktische informatie en aanmelding

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!