Laudato Si’-week – Alles is verbonden

Paus Franciscus nodigt christenen overal ter wereld uit om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato Si’-Week te vieren. Ook de KNR sluit hierbij aan en heeft voor deze periode een noveengebed gemaakt dat aan alle Religieuze Instituten wordt toegestuurd.

De Laudato Si’-Week wordt gehouden vanwege de vijfde verjaardag van  encycliek van paus Franciscus over ‘ons gemeenschappelijk huis’. De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato Si’ is juist nu bijzonder actueel. We bevinden ons midden in een mondiale coronacrisis. Deze raakt allen, vooral de meest kwetsbare mensen. We zijn als mensheid met elkaar verbonden en alleen door samen te werken kunnen we het hoofd bieden aan deze crisis. Het thema van de Laudato Si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’

De Laudato Si’-Week telt in feite negen dagen. De Konferentie Nederlandse Religieuzen nodigt iedereen uit om tijdens de Laudato Si’-Week deel te nemen aan een speciale noveengebed. Geïnspireerd door de evangelielezingen volgens het katholieke leesrooster heeft elke dag een eigen thema, een korte tekst uit Laudato Si’, een korte overweging en een gebed.

Hier kunt u het noveenboekje met de teksten en gebeden downloaden.

Op zondag 24 mei, om 12.00 uur zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken.

Liefdevolle God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat is,

U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,
ons gemeenschappelijk huis.

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen worden.

Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.

Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeenschappelijk huis
niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,

en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.

Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.
Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,

vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen
achtergelaten en vergeten te worden.

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.

Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.

Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen
die nodig zijn op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.

Mogen wij sterker dan ooit beseffen
dat wij met alles en allen verbonden zijn,
mogen wij ons laten raken en in beweging komen
door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer.

Amen

Kijk voor meer informatie over deze week op: www.laudato-si.nl

Afbeelding: afkomstig uit het Noveenboekje

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!