Landelijke Dag van de Stilte – 27 oktober

Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker – Mahatma Gandhi

De landelijke Dag van de Stilte vindt elk jaar plaats op de laatste zondag van oktober, de dag waarop de wintertijd ingaat. Omdat die dag de klok een uur teruggezet wordt, is er op die dag een extra uur. Dit uur wordt gebruikt om stil te worden. Dit jaar vindt de dag van de Dag van de Stilte plaats op 27 oktober.

Stilte-uur

Er is op de Dag van de Stilte een gezamenlijk landelijk Stilte-uur van 11:00 uur tot 12:00 uur. Het stilte-uur is een uitnodiging om in dat uur stil te staan bij stilte en stil te zijn.
Om alleen of samen met anderen te genieten van de stilte. In je huis, op je werk, binnen of ergens in de natuur. Of tijdens een stilteactiviteit die op vele plekken kan plaatsvinden.
Samen in stilte zijn kan de stilte-ervaring verdiepen. Door met vele mensen in het stilte-uur stil te zijn, ontstaat er een stilteveld.

Verder worden er die dag door heel het land diverse activiteiten ontplooid zoals stiltemeditaties, stiltevieringen en vele stiltewandelingen. De website geeft per provincie een overzicht van alle activiteiten die er plaatsvinden.

De Dag van de Stilte wil aandacht vragen voor het belang van verschillende soorten stiltes: voor stilte buiten ons en stilte in ons.
Het ervaren van stilte heeft een uitwerking op vele aspecten van ons leven: op individueel niveau, op hoe we met elkaar omgaan en op hoe we de maatschappij samen vormgeven.

Het doel van de Dag van de Stilte is om de vele facetten van stilte – de beleving, werking en waarde -onder de aandacht te brengen bij een zo breed mogelijk publiek. Er zijn vele soorten stilteactiviteiten mogelijk. Je kunt hierbij denken aan: een stiltemeditatie, een stiltewandeling, een schilder- of fotoworkshop rond het thema stilte, een stilteviering, stiltegedichten lezen of schrijven, een stilteconcert, een lezing over de gezondheidseffecten van geluid en stilte, een stilteproeverij, kanoën in een stiltegebied, tuinieren.

Stilte is universeel.
Zij is van niemand en van ons allemaal.
Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.

Foto: Peter Beemsterboer, Klooster! 7

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!