Kruisheren-klooster Sint Agatha restaureert kloostermuren

Klooster van verleden, heden én toekomst

Wie het dorp Sint Agatha (gemeente Cuijk) nadert, ziet het klooster van verre liggen. Het wordt sinds 1371 onafgebroken bewoond door Kruisheren en vierde in 2021 zijn 650e verjaardag. Het oudste klooster van Nederland is een plaats waar het leven van alledag wordt gecombineerd met stilte en bezinning. Sinds 2006 is in een deel van het klooster het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd.

De Kruisheren
De Orde van het Heilig Kruis wordt rond 1210 gesticht in Hoei, dichtbij Luik. Enkele kanunniken leggen, onder leiding van Theodorus van Celles, kloostergeloften af. Ze dragen een wit habijt, een zwart scapulier en daarop een rood-wit kruisteken. De kloostergemeenschap leidt een leven van enerzijds (koor)gebed en beschouwing en anderzijds pastorale zorg. De Kruisheren volgen de regel van Augustinus.

De orde groeit tot de tijd van de Reformatie, met tientallen kloosters in West-Europa. Maar dan volgt er een breuk in haar geschiedenis. Tussen 1600 en 1800 worden – ten gevolge van Reformatie, oorlogen en Franse Revolutie – bijna alle kloosters opgeheven, behalve de vestigingen in Uden en Sint Agatha. Als in 1840 Koning Willem II in Nederland kloosters toestaat om weer novicen aan te nemen, zijn er nog slechts vier Kruisheren over.

De orde komt tot nieuwe bloei. Vanuit Sint Agatha, voortaan ‘moederhuis’ van de orde, worden nieuwe kloosters gesticht. Naast hun traditionele taken verzorgen de Kruisheren nu ook middelbare scholen. In het begin van de twintigste eeuw vestigen zij zich in Noord-Amerika en vanaf 1920 ook in Congo, Indonesië en Brazilië. Vanaf ca. 1960 deelt de orde in Europa in de algehele vergrijzing van het kloosterleven. Zij telt momenteel ca. 400 leden en heeft haar zwaartepunt in het zuidelijk halfrond.

Actie restauratie kloostermuren: Draag een steentje bij!
Bij het oudste bewoonde klooster van Nederland zijn ook de oudste kloostermuren te vinden. Ze zijn voor het kloostercomplex beeldbepalend en betekenisvol. Omdat de kloostermuren in slechte staat verkeren, heeft de provincie Noord-Brabant eind 2021 een subsidie beschikbaar gesteld van bijna € 400.000 om de muren te kunnen restaureren. Deze fantastische bijdrage is 70% van het benodigde bedrag. We zetten ons op alle mogelijke manier in om ook de rest van de benodigde financiering bij elkaar te brengen.

Hopelijk wilt u ook ‘een steentje bijdragen’! Voor €6 financiert u het herstel van een kloostermop. Het herstel van één vierkante meter kost €300. Iedere bijdrage is welkom en kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL98ABNA0527897531 t.n.v. Stichting Sint Aegten, onder vermelding van ‘Actie kloostermuren’. U kunt eveneens bijdragen via het scannen van deze QR-code:

 

De stichtingen Sint Aegten en Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven zijn culturele ANBI’s, zodat giften voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn.

Geschiedenis
Het woord ‘klooster’ betekent ‘besloten plaats’: een plek waar het mogelijk is om even afstand te nemen van de drukte van alledag en nieuwe perspectieven te ontwikkelen. De kloostermuren zijn deel van de identiteit van Klooster Sint Agatha. Ze zijn opgetrokken vanaf de 16e eeuw, aan de oost- en westzijde van het kloostercomplex. De noordzijde van het kloosterterrein wordt begrensd door de kloosterkerk, de zuidzijde door een taxushaag. Het terrein is aan de zuidzijde enkele keren uitgebreid, afhankelijk van de benodigde tuingrond, waarbij de muren aan de oost- en westzijde werden verlengd.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!