Kloosterserie 10 jaar later – Ruimte om op adem te komen in Orval

Tien jaar na zijn bezoek aan Nederlandse oversten in bijzondere kloosters buiten Nederland bezoekt Leo Fijen hen opnieuw. Op 23 december is de eerste uitzending te zien, waarin vader-abt Lode van Hecke van Abdij Notre-Dame d’Orval in Begië centraal staat.  

Orval is het mooiste klooster van de Lage Landen, daar in de driehoek tussen Luxemburg, Frankrijk en België. Het klooster van de trappisten is indrukwekkend in omvang, maar geeft juist daardoor ruimte om te ademen, aldus vader-abt Lode van Hecke. En je kunt pas ademen als je aanvaardt dat sommige problemen niet opgelost kunnen worden. Dat geeft vrede in je leven en maakt je bestaan vruchtbaar, aldus Lode van Hecke. Deze abdij maakt indruk, ook door vader-abt. Hij is een wijze man die de essentie van het leven samenvat: beminnen en bemind worden. Het gaat er niet om jezelf te ontplooien maar je zelf weg te geven aan de ander. Als je zo onbaatzuchtig kunt leven, word je vruchtbaar als mens. Je geeft het leven door. En dat kun je ook als je oud en versleten bent. Lode van Hecke verwijst dan naar zijn ouders die van een groot eigen huis verhuisden naar een piepklein appartement. En toch waren die ouders gelukkig omdat ze niet terugkeken maar oog bleven houden voor de kleine tekens van geluk die hun geschonken werden. Zo kun je zelfs als je bestaan alle glans heeft verloren, gelukkig zijn. Die les van zijn ouders geeft Lode van Hecke ons allemaal mee.

De uitzending is zondag 23 december om 23.20 op NPO 2

Bekijk hier het voorfilmpje van de uitzending.