Kloosterbijbel

De Kloosterbijbel is een complete huisbijbel in de Willibrordvertaling, aangevuld met 11 kleurenkaternen met interessante informatie over het kloosterleven in de breedste zin van het woord. Deskundigen schrijven onder meer over Augustinus, Benedictus, Franciscus en Clara, Vincentius en de daarbij behorende vrouwelijke orde, de Jezuïeten, de Psalmen, Lectio Divina, Ora et labora en de rol van leken, jongeren en gasten. Uiteraard wordt de tekst gecombineerd met mooie (klooster)fotografie.

Het is dankzij de Bijbel en het voorbeeld van Christus dat er klooster- leven bestaat, missie, spiritualiteit; stichters van de grote ordes hebben zich ieder op hun eigen manier door het evangelie en de woorden van Christus laten inspireren. In de katernen laten religieuzen, theologen en andere kenners de lezer zien wat de Bijbelse inspiratie voor de stichters was. Ook is er aandacht voor de lectio divina, het dagritme, de psalmen en hoe de waarden van het religieuze leven ook voor mensen buiten het klooster van belang kunnen zijn. (EH)

De officiële presentatie van de Kloosterbijbel vindt plaats op 6 november in de Abdij van Egmond.

 

Bestel nu via Adveniat!

of via de shop op deze website.

Hardcover, 2080 pagina’s

Prijs: € 49