Klooster van Chevetogne, vier mee

Het klooster van Chevetogne is gelegen in een heuvellandschap aan de rand van de belgische Ardennen, halfweg Brussel en Luxemburg. Het is een internationaal Benedictijns klooster toegewijd aan de eenheid van de christenen. Sinds haar ontstaan heeft de openheid naar de grote Oosterse en Westerse tradities van liturgisch gebed deze gemeenschap gekenmerkt.

Als plaats van gebed wil de gemeenschap zich terzelfdertijd laven aan de liturgieën van het Westen en van het orthodoxe Oosten. Haar streven is zo diep mogelijk door te dringen in de christelijke ziel van Oost en West ondanks confessionele verschillen.

Als bevoorrechte plaats van spirituele en intellectuele ontmoetingen, streeft de gemeenschap ernaar te leven volgens het ritme van de Kerk van vandaag; open te staan voor zowel het Oosten als het Westen; voor het verleden en voor de traditie zowel als voor de grote actuele vragen die zich stellen voor de christelijke wereld.

Zij ziet hierin haar eigen taak door een radicaal op zoek gaan naar God in een volgehouden gebed:
opdat alle christenen zich samen mogen terug vinden in volle communie;
opdat zij samen mogen getuigen van hun hoop en verwachting;
opdat hun boodschap gehoord moge worden door de hen omringende wereld die hen verantwoording vraagt van hun geloof.

Wie op afstand mee wil leven met de gebedsdiensten, kan gebruik maken van de audio Webcast. Hier zijn uitzendingen tijdens de getijdengebeden, maar ook kunnen Vespers, Completen en de Goddelijke Liturgie teruggeluisterd worden (uitsluitend audio).

Geschiedenis

Sinds haar stichting in 1925 door Dom Lambert Beauduin (1873-1960) – een pionier van de oecumenische beweging binnen de Rooms-Katholieke Kerk – wil de gemeenschap van Chevetogne een oord zijn van gebed, ontmoeting en theologische studie ten dienste van de eenheid van alle christenen.

Liturgisch splitsen de monniken zich op in twee groepen: de ene groep celebreert volgens de Westerse latijnse traditie, de andere volgens de Oosterse byzantijnse, zoals dit in het verleden in sommige andere kloosters reeds werd gedaan. Specifiek aan het monastieke projekt van Chevetogne is dat deze biritualiteit werd aangenomen omwille van oecumenische redenen, ten einde te ijveren voor de verzoening tussen het christelijk Oosten en Westen, ondanks de confessionele verschillen. Op deze wijze willen zij de vooraanstaande plaats van het gebed belichamen: het is het gebed dat iedere persoon verenigt, doorheen een moeizame weg van bekering, zoals het ook onze gemeenschappen en Kerken voorbereidt om het geschenk van de eenheid ten volle te ontvangen.

Als het waar is dat men de ander niet naar waarde kan schatten zonder hem te kennen, dan is de eerste stap naar de verzoening te leren van de ander wie hij is. Daarom heeft de gemeenschap van Chevetogne van bij zijn ontstaan in de leer willen zijn van het christelijk Oosten, en vooral van de Russische Orthodoxie.

Het byzantijns officie wordt in Chevetogne gevierd in het Kerk-Slavisch, terwijl de Goddelijke Liturgie (Eucharistie) ook soms in het Grieks wordt gecelebreerd.

Volgehouden relaties met de Oud-Oosterse Kerken, evenals met de Anglicaanse Gemeenschap en de Reformatorische Kerken geven dat de monniken in hun gebed alle leerlingen van Christus mee mogen dragen in hun hart, en zo ook de zorg voor de eenheid van de Kerken.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!