Klooster! 24 Dag en nacht

‘De nachten zijn het moeilijkst voor een monnik, misschien voor iedere mens’

Bisschop Lode van Hecke over kansen en genade: ‘God geeft ons steeds opnieuw toekomst’

Lode van Hecke: Eerst abt in de Abdij van Orval, nu bisschop van Gent. Het is een opmerkelijke combinatie: monnik-bisschop. Zijn contemplatie en actie met elkaar te verzoenen in zo’n veeleisende opdracht? En wat komt er dan nog terecht van het monastiekele evenwicht tussen dag en nacht? Leo Fijen was welkom in het bisschoppelijk paleis in Gent. Een weerzien na eerdere bezoeken in Orval. Een gesprek over vergeving en hoop als antwoord op de vragen van onze cultuur.

Het zijn indrukken die altijd op het netvlies van een kloostergast blijven hangen. Ook bij mij, in 2007 of 2008, in dat overweldigende geheel van ruïnes, tuinen, monumentale gebouwen en abdij. Tien jaar later was ik er weer en zag ik hoe de communiteit van Orval sterker en internationaler was geworden. Nog steeds onder de bezielende leiding van Lode van Hecke, de abt die nergens bang voor was en de taal van deze tijd verstond. Schaduwen in de nacht, dat waren de monniken in dat jaar. Het was december, niet ver van Kerstmis. Alles was nacht, alles was donker, alles keek uit naar het licht. En de hele dag en nacht regende het. Ik zal het nooit vergeten, in die uithoek van Wallonië, Luxemburg en Frankrijk. Eindeloze bossen schiepen daar een niemandsland en maakten de dagen ook somber. Maar niet broeder Lode van Hecke, hij gaf licht, was licht en deelde dat licht. Met kwinkslagen bij het weerzien, in visioenen voor de toekomst van zijn klooster, door ontroerende mijmeringen over het lijden. Steeds was er het licht, ook in zijn herinneringen aan zijn ouders, zijn wortels. Lode van Hecke is geboren voor en met dat licht, met een welhaast profetische stem. Het is dus geen speling van het lot dat paus Franciscus hem vroeg om bisschop van Gent te worden, eerder een voorbestemming van een mens met een opdracht. Hij is een monnik met een missie, die leeft in de realiteit en weet wat de werkelijkheid van 2023 van hem vraagt.

Gehoorzaamheid
Het is in de zomer van 2023 dat we elkaar weer zien, vijf jaar verder. Dag en nacht, daar hoeven we niet lang over te praten, vertelt hij als hij binnenkomt. Want het heden is niet te combineren met het ritme van een monnik, is zijn verrassende uitleg. Hij vertelt: ‘Ik heb drie dagen geprobeerd om dat ritme van dag en nacht aan te houden en in alle vroegte op te staan. Toen ben ik er mee gestopt. Bij mijn bisschopswijding hield aartsbisschop Jozef de Kesel me voor: behoud de ziel van de monnik. Dat reikt verder dan het ritme van dag en nacht. Het is de opdracht om in het heden te leven, midden in de storm van dit leven, en daar Gods naam te heiligen. Het is nu mijn roeping met deze opdracht om als bisschop meer God te volgen en zo meer mens te zijn, met alle mensen. Dat betekent altijd weer vanuit ons geloof de realiteit onder ogen zien, in de storm te vertrouwen op Jezus en te onderscheiden wat er gedaan kan en moet worden. Als jonge monnik hoorde ik mijn novicemeester ooit zeggen: Gods wil drukt zich uit in de realiteit. Dat was voor mij heel bevrijdend, een gevleugeld woord dat altijd bij mij is gebleven. Hij bedoelde daarmee te zeggen dat in elke realiteit God aanwezig is en tot ons spreekt, dus ook tegen mij. God is daar. Steeds. Ook toen de nuntius mij namens de paus vroeg om bisschop van Gent te worden. Ik ben voldoende onthecht om dan te aanvaarden wat er gevraagd wordt. God spreekt door mensen. Ik voel me geroepen tot monnik. En dat ben ik ook als bisschop. In die zin heeft de oproep bij mijn wijding – ‘Ik hoop dat je de ziel van een monnik bewaart’ – me bevestigd in die roeping. Het is mijn natuur. Ik ben van mijn 25e tot mijn 70e levensjaar monnik geweest. Ik mag dus mezelf zijn. En ik ben er ook dankbaar voor dat mijn collega-bisschoppen me hierin gesteund hebben.’

Maar hoe ben je dan monnik en bisschop? ‘Ik hou niet van toneelspel. Ik wil authentiek zijn. Ik heb nooit de monnik gespeeld en speel nu ook niet de bisschop’, stelt Lode van Hecke. ‘Ik speel ook niet dat ik toch probeer het ritme van een monnik aan te houden. Dan sta ik niet in de realiteit. En die realiteit is dat ik een volle agenda heb en geen tijd te verliezen, want mijn jaren zijn beperkt. Als ik werkelijk wat voor de Kerk wil betekenen, dan is er maar één keuze: zoveel mogelijk alles investeren in mijn huidige taak. Daar spreekt ook de monnik in me met een woord dat niet meer in de mode ligt: gehoorzaamheid. Het is omdat ik kan gehoorzamen, omdat ik gehoord heb wat God van mij vraagt. Daarom heb ik geantwoord het te doen, ook al moest ik mijn gemeenschap van Orval verlaten. Daarom heb ik de innerlijke vrijheid om deze weg te aanvaarden en te doen. Die gehoorzaamheid heb ik ontdekt als monastiek charisma voordat ik monnik werd. Ik voelde me geroepen en wilde zo snel mogelijk intreden. Toen vroeg de abt mij eerst mijn studies in Leuven af te maken. Eerst onderging ik die beslissing gewoon, want mijn hart lag in Orval. Tot ik besefte dat ik het moest doen uit liefde voor de communiteit van Orval. Zo heb ik gehoorzaamheid ontdekt als iets positiefs, als een uiting van liefde. En uit liefde kun je veel betekenen, ook als het moeilijk is. Die gehoorzaamheid en liefde heb ik ervaren toen ik ja zei tegen paus Franciscus. Die gehoorzaamheid geeft me veel innerlijke vrijheid en voedt de liefde om te luisteren naar de mensen in Gent.’

Vragen
Gehoorzaamheid, monastiek charisma, innerlijke vrijheid, geen tijd te verliezen. Dat heeft Lode van Hecke niet. Zeker niet als hij terugdenkt aan die eerste periode van zijn bisschopsambt. Hij was nog geen drie weken bisschop toen corona alle deuren dicht gooide. En hij was ook toen trouw aan zijn monastiek charisma, in het verlengde van de eerste regel van Benedictus: luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van uw meester en neig het oor van uw hart. Anders gezegd: luister naar de hartslag van deze tijd. Lode van Hecke bewaarde de afstand die nodig was in deze tijd van pandemie, maar zocht wel zijn kathedrale kerk op en luisterde daar naar ieder die zijn of haar verhaal wilde vertellen. Hij deed dat al voordat paus Franciscus het synodaal proces in gang had gezet. ‘Een groot geschenk voor de kerk is dat synodale proces. Ik heb dat verstaan als een bevestiging van mijn beleid, in de abdij maar ook met het bisdom Gent. In het begin vroeg ik mezelf af of het niet een modewoord was. Is het niet een andere term voor samenwerking? Ik denk nu van niet. Een goed begrepen synodaal proces – luisteren, onderscheiden, beslissen en communiceren – is een revolutie in de kerk. Het gaat om een bepaalde geest in de kerk, een wezenlijke verandering in onze geest en in ons hart. Het synodaal proces is het omgekeerde van klerikalisme. Klerikalisme is in de kerk aan de orde als macht ontaardt. En daar zijn genoeg voorbeelden van. Als je terugkijkt naar het begin van dit proces – we moesten in oktober vorig jaar van start gaan – dan kijken we naar een mirakel. Zoveel is er in beweging gekomen. En de paus geeft zelf het voorbeeld. Dat merkten we tijdens het ad-liminabezoek, bij het bezoek aan de verschillende departementen van het Vaticaan, maar ook in het persoonlijk contact met de paus. De stille revolutie was daar zo duidelijk: er werd eerst naar ons als bisschoppen geluisterd en er was steeds alle mogelijke moeite om ons te begrijpen. Je hoeft het niet over alles eens te zijn. Verschil van mening is mogelijk, maar vanuit dezelfde geest. Als je met vragen kunt leven, zonder direct de antwoorden te willen hebben, komt er dynamiek in het leven. Het synodaal proces zal ons helpen kerk te zijn in een geseculariseerde en gefragmenteerde wereld. Daarom is dit een tijd van kansen en van genade’, aldus Lode van Hecke.

Vergeving
Luisteren naar vluchtelingen, luisteren naar armen, luisteren naar jongeren, luisteren naar gevangenen, luisteren naar ouderen die zich ook niet gezien voelen, hij deed het allemaal. En hij wist toen wat hem te doen stond, want zo vertelt hij: ‘We hebben in de kerk niet genoeg geleerd over de kern van ons geloof. En we kunnen dus ook geen antwoord geven op de vragen vanuit de cultuur: wat is verrijzenis, wat is in God geloven, waarom ben je gedoopt en wat is eucharistie? De maatschappij vraagt van ons een beter antwoord….

Het vervolg van dit interview kunt u lezen in Klooster! 24 Dag en nacht

 

Klooster! 24
Tekst Leo Fijen | Foto’s Peter Beemsterboer

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!