Kerstmis – Lied van de hemel en lied van de aarde

Schriftlezingen: Jesaja 9,1-3+5-6, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-14

Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.’ (Lucas 2,13)

Juist met de kerstdagen voel je hoe ongerijmd veel dingen zijn. Je hoort en ziet op tv allerlei signalen die warmte en blijdschap uitstralen: kerstliederen, kerstconcerten, toespraken van paus en koningin en Joris’ Kerstboom. Je denkt op die momenten dat de wereld toch nog goed in elkaar zit. Maar je hoeft maar van kanaal te wisselen en je zit in Syrië, waar kinderen huilen om hun dode papa’s en mama’s. Soms voel je dat het leven goed is. Maar dan weer snijdt de ervaring van lijden daar dwars doorheen.

De tegenstelling zit al in het kerstverhaal zelf. Het is een verhaal van de koude grond, over een kind waar geen plaats voor is: ‘’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis.’ Maar we horen ook het lied van de hemel. ´Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen die Hij liefheeft.’ Soms wil je met Kerstmis de ellende buiten de deur houden en alleen nog maar geloven in vrede. Dan weer heb je moeite het gloria uit je keel te krijgen. Vrede op aarde? Hoezo? Het lied van de hemel wil maar geen lied van de aarde worden.

Over het lied van de hemel hebben mensen zich steeds verbaasd. Immers wat heb je aan het lied van de hemel, als je ziet hoe het er op aarde aan toe gaat? Bijna alle mensen snakken naar vrede en hebben niettemin geen antwoord op de krachten van haat en geweld. Dat maakt dat ze het leven ervaren als ongerijmd, onzinnig en soms zelfs absurd. Wie kan er een touw aan vastknopen? Het leven blijft een gesloten boek.

In het boek van de Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, opent de Messias het boek om de zin te onthullen van de dingen die we meemaken. Hij zelf is de sleutel. Het kind van Betlehem laat zien hoe God op aarde komt: groeiend uit menselijk materiaal, onder het hart gedragen, geboren in pijn en barensweeën. Als God zo komt, hoe zou zijn vrede anders komen? Ze komt, niet als kerstcadeautje, maar groeiend uit onze aarde en onze bouwstoffen, in pijn en barensweeën. Alleen zo wordt het lied van de hemel het lied van de aarde.

Jan Hulshof s.m.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!