Kerstmis jaar B – Is onze stal op orde?

Schriftlezingen: Jesaja 9,1-3+5-6; Psalm 96; Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-14

Stille nacht, Heilige nacht. We staan op de drempel van Kerstmis en het is alsof heel de wereld even de adem inhoudt. Er staat iets geweldigs te gebeuren, alles verstilt. Binnenin wordt het heel stil. En buiten? Is het een beetje zoals in die eerste covid lockdown, toen je geen wagen hoorde voorbijrijden en alles wonderlijk stil werd? Ongehoord stil!

In veel gezinnen en gemeenschappen is het wellicht niet stil, maar is men druk bezig met tafelversiering, feestvoorbereiding, kookpotten… Drukte, lawaai, spanningen…

Onze kerk heeft de mooie traditie van een nachtmis, of een nachtelijke mis waarin we de geboorte van onze Heer en Heiland herdenken… Te midden, of na alle drukte mogen we stilvallen en tot de kern komen. We willen alle ruimte geven aan het wonder dat te gebeuren staat: onze God, die grote afstandelijke God in wie wij geloven, die God van de overkant wordt Mens, komt ons rakelings nabij. De joodse mystiek gebruikt het woordje ‘tsimtsoum’ om de beweging te typeren die God maakt bij de schepping: Hij trekt zichzelf tezamen, Hij bundelt zijn krachten om volop ruimte te maken voor het andere, de andere, de mens. Zo kunnen we ook deze nacht beschouwen. God heeft zich samengetrokken, helemaal bijeengenomen om het mooiste wat Hij had, zijn eigen Zoon, Mens te laten worden onder de mensen, een boreling op het punt om zijn intrede te maken in de mensenwereld. Negen maand gedragen en nu bijna geboren. De laatste weeën zijn bezig, Maria in barensnood. “Er is al opening”, zegt de vroedvrouw. Is er al opening in ons hart, in ons leven? Zijn we klaar om onze Heiland, het Woord Gods te verwelkomen? Is onze stal op orde en warm-gestookt? Zijn wij klaar om het volstrekt nieuwe, de Prins van de Vrede te ontvangen?

Een heel stille, heilige nacht gewenst, vervuld van verlangen!

Katharina Michiels ocso

 

Gebed van de kerstnacht

Soms maakt het geen verschil
of we onze ogen openen of gesloten houden zo donker is het in de wereld
wij zouden wel licht willen zien daarom zijn we hier
omdat we een gerucht hebben gehoord omdat we een ster hebben gezien
en omdat we hopen dat het gerucht tot lied zal worden
en dat de ster op uw komst zal wijzen.

Heer, wilt U ons laten zien
hoe groot het verschil is
tussen de nacht waarin wij wakker liggen van angst en verdriet
en deze nacht waarin U verschijnt
wij bidden U: word geboren onder ons
en maak onszelf tot lichtbrengers in uw naam in de nachten die komen gaan
in de dagen van duisternis
waarin wij bestaan.

Maria de Groot

Afbeelding: LIPPI, Fra Filippo. Nativity, 1467-69 Fresco Duomo, Spoleto

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!