Kerstmis 2020 – Zie je weinig licht?

Schriftlezingen Kerstnachtmis: Jesaja 9,1-3.5-6; Titus 2,11-14; en Lucas 2,1-14
Schriftlezingen Dagmis van Kerstmis: Jesaja 52,7-10; Hebreeën 1,1-6 en Johannes 1,1-18

Zalig Kerstmis!
We wensen elkaar op de geboortedag van onze Heer een zalig Kerstmis toe!
Natuurlijk slaat dat “zalig” niet op de kalkoen bij het kerstdiner, maar we wensen elkaar toe dat dit kerstfeest ons goed mag doen, dat het een bron van vreugde en inspiratie mag zijn op onze weg naar de zaligheid, het eeuwig geluk.

Licht en donker
Op kerstochtend horen we in het evangelie over licht en donker en over het Woord van God dat vlees is geworden. Licht en donker: zo is ook ons leven. Niet voor iedereen zijn de kerstdagen gemakkelijk en fijn.
Op een dag als vandaag, het feest van het Kind dat hemel en aarde verbindt, missen we meer dan anders nog
de dierbare mensen die niet meer onder ons zijn. Al die dierbare mensen verbinden ons met God onze Vader, bij wie zij thuis mogen zijn.

Het verhaal en de betekenis
In de nachtmis heeft het kerstverhaal geklonken: over keizer Augustus die een volkstelling liet houden, over de mensen in Bethlehem, die geen plaats hadden voor de hoogzwangere Maria en Jozef, over de stal en de kribbe, de engelen en de herders. Dat evangelie volgens Lukas is het meest bekend. Op kerstochtend gaat het meer over de betekenis van dit alles: “Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld, maar de wereld erkende Hem niet…”. Dat zien we om ons heen gebeuren.

Kunstlicht
Er is veel kunstlicht in onze westerse wereld. De Melkweg bijvoorbeeld is in de steden van ons land niet meer te zien. Dat komt door al het licht dat uit onze steden omhoog schijnt, daardoor worden de zwakkere sterren overstraald en is de prachtige sterrenhemel onzichtbaar geworden. En zo kan het gaan in het leven van mensen. Is er veel “kunstlicht” waardoor je het licht dat van God komt niet ziet? Er is menselijk licht van mensen die zélf stralen. Door te veel kunstlicht kan het licht van God verduisterd raken.

Geen licht
Soms lijkt het leven op een woelige zee in een maanloze nacht. Als alles duister is, je geen uitzicht hebt en het niet meer ziet zitten, als er weinig steun van anderen is, kan het duister weleens erg donker zijn.

Is er toch licht?
Toch spreekt Johannes in zijn evangelie over een licht dat in de duisternis schijnt; Het is een geestelijk licht, dat iedere mens verlicht. Dat licht is vaak klein en nietig, het moet gezocht worden zoals het Kind van Bethlehem, maar als we dat doen: te midden van alle duisternis de lichtpuntjes zoeken en daarin Hem aanvaarden, al is Hij nog zo klein, dan zal dat licht ons dragen, ons verwarmen, uitzicht bieden en ons uiteindelijk de heerlijkheid laten zien waarin God leeft.

Een klein licht
Ja, het licht lijkt klein en de wereld vol problemen, maar richt je op het goede en het mooie dat van God komt
en vertrouw dat dit zál overwinnen. Let niet te zeer op de macht van het kwaad, raak daarvan niet onder de indruk. Als we de geschiedenis nagaan: wat machtig was en groot, gewelddadig en overheersend, is toch voorbij gegaan en ingestort. Het licht in de wereld en in ons eigen leven zijn vaak lichtpuntjes in een zee van duisternis, maar wie ze voor ogen houdt, zal door dat licht worden verlicht.

Een lichtpunt als een belofte
Vaak is er maar een beetje licht in de wereld, in ons leven, geen zeeën van licht. Zo is God zelf in deze wereld gekomen door de geboorte van dit Kind: als een klein lichtpunt, geboren in een verborgen hoekje van de aarde; Maar wie het licht van Kerstmis ziet wordt er vaak meer door aangesproken dan door het stralend licht van Pasen, omdat ook ons leven vaak zo is: we leven met een beetje licht. Maar dit licht is het begin en Pasen is de belofte, de toekomst.

Hoe weerloos en klein ook, dit licht zal overwinnen!

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!