Kerkennacht – Is dit óók kerk?

Dit jaar is de kerkennacht in het weekend van 21 tot 23 juni 2019. Het motto is: Is dit óók kerk? Hoe kerk-zijn verrassend gestalte krijgt.

‘De streepjes op de o horen erbij, want ze leggen letterlijk het juiste accent. Wij spelen in op het onverwachte, op de verrassing. We appelleren aan de eerste indrukken van mensen van buiten de kerk, om aangenaam verrast te worden als ze tijdens de Kerkennacht in hun stad of dorp de drempel overgaan. En als ze zien wat er allemaal in en vanuit de diverse geloofsgemeenschappen en tradities gebeurt. Er is in de kerk veel meer te beleven dan je denkt.’ Dit staat te lezen in de nieuwe bezinningsbrochure.

Kerkennacht wordt georganiseerd door de landelijke Raad van Kerken. In de bezinningsbrochure rond het thema zijn diverse voorbeelden te vinden van verrassende kloosterspiritualiteit.

Zo gaat het over het Klooster in de Cloud. De getijdengebeden worden via dit online-klooster uitgezonden en tevens is het een plaats op internet waar ruimte geboden wordt voorgeestelijke ondersteuning en ontmoeting. Langs deze virtuele weg zijn de getijdengebeden online mee te bidden voor ieder die de behoefte heeft om deze te integreren in het dagelijks leven. Het klooster biedt steun aan mensen die regelmaat willen in hun bezinning, meditatie en gebed, maar die dat moeilijk alleen lukt.

Maar ook over het Jongerenklooster, gevestigd in het prachtige complex van Klooster Nieuw Sion nabij Deventer. Het bestaat nog geen half jaar. Het Jongerenklooster is een plek waar de stilte richting krijgt, waar de dagorde bepaald wordt door toewijding. Waar groepen jongeren komen die aandachtig willen leren leven, ten minste voor een weekend lang. En die meevieren, in die vreemde liturgie die ze niet kennen, maar die hun rust geeft, een vertrouwd gevoel.

Het Dominicanenklooster in Zwolle heeft nieuwe buren gekregen. Het voormalige ziekenhuis De Weezenlanden is afgebroken. Op het terrein is een nieuwe woonwijk verrezen. De dominicanen grepen de nationale Burendag van september 2018 aan om met de bewoners van het nieuwbouwproject kennis te maken. De verbazing dat er nog echte broeders in het klooster wonen was groot. In een stadse nieuwbouwwijk moet een gemeenschap zich nieuw vormen, en de dominicanen wilden graag helpen om de voorwaarden daarvoor te scheppen. Want in de ontmoeting met elkaar ontstaat verbinding en wordt anonimiteit verbroken.

Meer inspirerende initiatieven lezen? Lees Bezinning 58, Is dit óók kerk?
De brochure is gratis te downloaden.