Kerk in tijden van corona – diagnose – dilemma – duurzame toekomst

Kerkleiders, theologen en opinieleiders over kansen, knelpunten en lessen midden in crisis

Welke lessen trekken christenen uit deze coronatijd? Waar liggen de knelpunten voor vieringen en hoe gaan kerken daar mee om in de naaste toekomst? En wat leren kerken van de onlinevieringen in relatie tot de vieringen op anderhalve meter nu de crisis maar aan blijft houden? Waar liggen kansen voor andersoortige vieringen in huiselijke kring nu nog steeds veel kerkgangers thuisblijven? En hebben kerken genoeg gedaan om de nood in de samenleving te lenigen? Liggen daar misschien wel de grootste kansen?

Allemaal vragen die een eerste antwoord krijgen in dit actuele boek met bijdragen van kerkleiders, theologen, opinieleiders en spirituele voortrekkers. Deze bundel verschijnt op een moment dat veel kerken beseffen dat de toekomst er echt anders uitziet: vieren met beperkingen, sacramenten voor velen op afstand, kerkgangers die thuisblijven, de gemeenschapszin wezenlijk aangetast, minder aandacht voor onlinevieringen nu de nieuwigheid eraf is en het wezenlijk gemis van het fysieke aspect van het geloof.

  • –  hoe bereiken we mensen die niet meer komen naar de zondagse viering?
  • –  wat doen we om het geloof meer tastbaar te maken in een kerk van anderhalve meter?
  • –  hoe gaan we om met online-vieringen in relatie tot de fysieke samenkomst op zondag?
  • –  waar laten we zien dat de kerk een heilige ruimte is voor de hele gemeenschap?
  • –  hoe missionair zijn we naar kinderen en jongeren, naar zoekers en randkerkelijken?
  • –  waar is de ruimte om te zwijgen en niet te weten hoe het verder moet?
  • –  hoe creatief zijn we om alle groepen actief te betrekken bij vieringen?
  • –  wat doen we om andere vormen van vieren en samenkomen te stimuleren?
  • –  in hoeverre is de kleine huiskring een alternatief?
  • –  hoe vinden we een structuur om een netwerk van sterke lokale plekken en gemeenschappen die zich in deze crisis wel gemanifesteerd hebben ook in de toekomst te ondersteunen?

Veertien auteurs uit Nederland en Vlaanderen maken een tussenbalans op, met verrassende inzichten, inspirerende voorbeelden en kritische kanttekeningen. Ze maken duidelijk dat veel kerken nog zoekende zijn. Als het aan de auteurs ligt, zijn er wel degelijk kansen. Voor de sacramenten, voor de gemeenschapszin en zeker voor de diaconale presentie in de samenleving. Dit boek verrast, stelt vragen, maar geeft ook antwoorden, vooral in het laatste deel waar theoloog Erik Borgman, het gezicht van Sant’Egidio in de Lage Landen Hilde Kieboom, de voormalige voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy en de nieuwe bisschop van Gent Lode van Hecke een richting wijzen.

Er wordt door deze crisis een nieuwe toekomst geboren. Ook voor de kerk die beseft dat er veel veranderd is. Maar dat schept ook kansen. Voor een nieuwe missionaire kerk in Nederland en Vlaanderen.

Boekpresentatie
Het eerste exemplaar wordt dinsdag 18 augustus om 15.00 uur aangeboden aan bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland. De presentatie vindt plaats in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, Haydnlaan 2a, Utrecht.

 

Het boek Kerk in tijden van corona telt 150 pagina’s

Prijs: € 19,50

Direct bestellen kan hier.

Het ISBN-nummer is 9789493161382

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!