Kennismaken met de Karmel

Geraakt? God kan je raken en je heel persoonlijk aanspreken. Geraakt worden is een bijzondere gebeurtenis in je leven, die je kan overkomen in ervaringen van liefde, schoonheid of in een crisissituatie.

Het kan ook zijn dat het geraakt worden niet zo ineens gebeurt. Het kan geleidelijk tot je doordringen dat er meer is tussen hemel en aarde. Op de een of andere manier werkt of rommelt er iets in je, waar je geen raad mee weet. Maar het laat je niet los, je wilt er meer mee. Je denkt soms aan een religieuze levensweg.

De Karmelgemeenschappen bieden een gevarieerd programma van bezinning en vorming in de Centra van spiritualiteit.

In de Karmel van Boxmeer is het landelijk vormingshuis gevestigd voor mensen die thuis willen raken in de karmelitaanse leefwijze.
Als de Karmel je trekt, dan ben je van harte welkom op de kennismakingsdag.

Op dit moment zijn er op drie plaatsen in het land Karmelgemeenschappen. Het betreft communiteiten van de zgn. eerste orde waar zusters en broeders samenleven in Boxmeer, Nijmegen en Zenderen.
De zusters karmelietessen van de tweede orde leiden een leven van stilte en gebed.
Er zijn twee organisaties van lekenkarmelieten. De Karmelbeweging is een officiële organisatie van de derde orde van Karmel. Het is  een beweging van ‘leken’: mensen die ervoor kiezen om midden in het gewone, alledaagse leven de karmelitaanse spiritualiteit te beleven; mensen die geraakt zijn door het Geheim van God en dat tot uiting willen brengen. In lekenspiritualiteit is aandacht voor de verschillende dimensies van dat gewone leven: levensloop en geloof, relaties en gezin, werk en vrije tijd. In het leven zelf groeit de ontvankelijkheid voor de omvormende inwerking van God. Daarnaast bestaat de gemeenschap van geassocieerden waarvan de leden zich individueel aan de orde hebben gebonden.

Praktisch

Wanneer: op zaterdag 31 oktober 2020 van 10.30-15.30 uur
Waar: in het Karmelklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer.
Een persoonlijke kennismaking is ook mogelijk.
Opgave kennismakingsdag: bij Hettie Berflo of Minie Pasop: vormingshuis@karmel.nl

Foto: HistoryBox Boxmeer

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!