Katholieke Raad voor het Jodendom staat online stil bij 70-jarig bestaan met bijeenkomst rond Chagall

Van 25 april 2021 t/m 26 september 2021 organiseert Museum Krona een bijzondere expositie Tussen werelden: Marc Chagall & hedendaagse kunstenaars. Op 21 maart is er een speciale bijeenkomst, georganiseerd door de Katholiek Raad voor het Jodendom bij gelegenheid van het 70 jarig bestaan.

Van etsen, litho’s, schilderijen tot beeldhouwwerken. Een deel van dit oeuvre is in Nederland onbekend en niet eerder getoond. Marc Chagall wordt in de tentoonstelling Tussen werelden belicht als de verbinder, niet als de etser. Want in het werk van de kunstenaar worden werelden verbonden. Oost en West, Jodendom en Christendom, volks- en moderne kunst ontmoeten elkaar. De diversiteit aan werelden die Chagall bespeelde, maakte hem uniek, beroemd en bemind.

Nu, ruim een eeuw later, is dat liefdevolle, verbindende karakter van Chagall een van diens grootste kwaliteiten. Waar Chagall werelden verenigde, lijken momenteel de grenzen weer te verscherpen. Chagall’s kunst, zijn religieuze werk en zijn blik op de wereld die hij als vluchteling beleefde, lijken meer actueel dan ooit. Als geen ander is hij er in geslaagd om vóór, tijdens en na de oorlog verbinding te leggen tussen jodendom en christendom. Dat maakt hem tot op de dag van vandaag voor velen tot uniek, beroemd en bemind kunstenaar.

Katholieke Raad voor het Jodendom
Kort na de oorlog (1951) werd de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ) opgericht als Katholieke Raad voor Israël (KRI). Dat betekent dat de Raad dit jaar 70 jaar bestaat. De Raad zorgt voor de continuïteit in de dialoog tussen joden en katholieke christenen. Corona verhindert een fysieke bijeenkomst. Dankzij een unieke samenwerking met Museum Krona en Luce zijn we in staat hier op een bijzondere wijze bij stil te staan.

Bijeenkomst KRJ
Tijdens de bijeenkomst op 21 maart gaat het om de verbinding tussen joden en christenen, tussen kunst en religie, zoals dat zichtbaar wordt in het werk van Chagall. Hij kan gezien worden als de schilder van een veranderend tijdbeeld en een opkomende dialoog tussen joden en christenen.

Programma 
14.00 uur: Opening Door prof. dr. Gerard Rouwhorst, voorzitter KRJ
14.05 uur: Presentatie van de tentoonstelling Door Ronit Eden en drs. Joël Cahen, voormalig directeur van het Joods Historisch Museum Amsterdam
14.25 uur: Chagall en École de Paris. De betekenis van Parijs als centrum van westerse kunst en de rol van dominicanen na de oorlog in Frankrijk Door drs. Wouter Prins, conservator en inhoudelijk leider bij Museum Krona in Uden
14.40 uur: Pauze
14.45 uur: Chagall’s bijbelverhalen in licht en kleur in Metz Door Erna Charbon, kunsthistorica en rondleidster in het Van Abbemuseum in Eindhoven
15.05 uur: De actualiteit van de dag: De Witte Kruisiging Door diaken Cor Sinnema, secretaris bestuur KRJ
15.25 uur: Gelegenheid tot vragen en gesprek
15.45 uur: Afsluiting

Praktisch
De bijeenkomst gaat door op zondag 21 maart 2021. Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht via deze link. Na inschrijving ontvangt u daags voor de bijeenkomst een link waarmee u in kunt loggen.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!