Kardinaal Eijk bezoekt Karmel klooster in Arnhem

Kardinaal Eijk bezocht op 5 juli de communiteit Karmel van de H. Familie in het Nazareth klooster te Arnhem. Zijn bezoek aan deze Ongeschoeide Karmelietessen (O.C.D.) was in het kader van het onderhouden van contacten met religieuze communiteiten in het Aartsbisdom Utrecht. Na een ontvangst met koffie was er tijd voor gesprek en ontmoeting tussen de kardinaal en de zusters, waarna in de kapel van het klooster de Eucharistie werd gevierd.

Het bezoek van kardinaal Eijk werd afgesloten met een heerlijke maaltijd in de refter van het klooster en een fotomoment in de kapel. De zusters leiden een contemplatief leven volgens de oorspronkelijke Regel van de Karmel, door Albertus, patriarch van Jeruzalem, in 1245 geschreven voor de broeders kluizenaars op de Berg Karmel, in het noorden van het huidige Israël.
Het karmelitaans ideaal van zusterlijk gemeenschapsleven, gebed en liturgie, werk en stilte krijgt in de dagorde van het klooster gestalte. De website van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmelietessen in Nederland meldt over de geschiedenis van deze kloosters: “Wij leven in kleine gemeenschappen van zusters, naar het ontwerp en in het voetspoor van Teresa van Avila, die in de 16de eeuw in Spanje talloze kloosters voor vrouwen heeft gesticht volgens de oorspronkelijke Regel van de Karmel. In 1971 sloten dertien autonome kloosters zich aaneen om een Federatie te vormen voor onderlinge steun en wederzijdse hulp. Op dit moment zijn wij in Nederland op drie plaatsen gevestigd, namelijk te Arnhem, Oirschot en Maastricht.”

Bericht overgenomen van nieuwsbrief Aartsbisdom

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!