Kapel van de toekomst

Een cadeau aan de zusters Franciscanessen namens de Veghelse gemeenschap

175 jaar geleden werd de congregatie van de zusters Franciscanessen in Veghel gesticht. Sindsdien is er ongelooflijk veel en belangrijk werk door de zusters verricht. De congregatie is door haar niet aflatende inzet, voor met name onderwijs en zorg voor zieken en ouderen, van onschatbare waarde geweest voor de Veghelse gemeenschap. Zonder het werk van de zusters zou Veghel zich niet hebben kunnen ontwikkelen tot de welvarende gemeenschap die het nu is. Er is dan ook alle reden om bij het 175-jarig jubileum van de zusters stil te staan. Zeker omdat de actieve inzet van de congregatie hier ten einde loopt.

Dit jubileumjaar wordt daarom aangegrepen om aandacht te geven aan de zusters en de betekenis die ze voor Veghel hebben gehad. De gemeenschap wil hen bedanken voor hun bijna twee eeuwen durende inzet voor de gemeenschap. En daar hoort een cadeau bij. Een cadeau namens de gehele Veghelse gemeenschap in de vorm van een kleine eigentijdse kapel naar het voorbeeld van de Franciscus-kapel in Assisi in Italië. Een monument dat blijvend herinnert aan de inzet van de zusters Franciscanessen in Veghel en die de betekenis van dit erfgoed naar de toekomst toe symboliseert: de ‘Kapel van de toekomst’. Een ontmoetingsplek voor iedereen, maar zeker ook voor de leden van de congregatie van over de hele wereld die hier de stichter van de congregatie op de grond van het moederhuis willen eren.

Om het cadeau te kunnen realiseren worden zogenaamde ‘bouwsteentjes’ te koop aangeboden. Iedereen die wil helpen en de zusters Franciscanessen wil eren en bedanken – zowel particulieren als bedrijven, verenigingen en instellingen – wordt in de gelegenheid gesteld om hun eigen ‘bouwsteentje’ bij te dragen.

Wilt u bijdragen, lees dan verder op de website van de Kapel van de toekomst.