Jubileumboek Sint Catharinadal

Volgend jaar, in 2021, vieren de zusters Norbertinessen van Sint Catharinadal een dubbel jubileum. Niet alleen bestaat Sint Catharinadal 750 jaar, ook de Orde van Premontre heeft een jubileum. Het is dan namelijk 900 jaar geleden dat deze orde werd gesticht door Norbertus van Gennip. Vandaar de naam Norbertijnen en Norbertinessen. Komend jaar wordt dat zowel in Oosterhout als in Heeswijk Dinther bij de Norbertijnen op verschillende manieren herdacht. Als opmaat naar het jubileumjaar verscheen een jubileumboek.

In het jubileumjaar dat volgend jaar gehouden zal worden, wordt herdacht dat op 9 oktober 1271 het generaal kapittel van de Orde van Premontre, ook bekend als de norbertijnen, toestemming gaf tot de officiële opname van Sint Catharinadal als vrouwenklooster in de Orde van Premontre. Dit vormt de start van 750 jaar Catharinadal als plaats waar de zusters Norbertinessen leven, bidden en werken.

Sint-Catharinadal is een van de oudste geloofsgemeenschappen van ons land. Het klooster werd gesticht in Wouw, maar verhuisde al snel naar Breda wegens overstromingen in West-Brabant. De zusters van Sint-Catharinadal hebben ruim drie eeuwen in Breda gewoond. Hier hadden ze hun kloostergebouwen met kerk, akkers, vee, boomgaard en moestuin, zodat ze zelfvoorzienend waren. Aan deze bloeiperiode kwam een einde door de Reformatie waarbij Sint-Catharinadal door de protestantse machtshebbers werd gedwongen de stad te verlaten. De zusters vertrokken in 1647 naar slotje de ‘Blauwe Camer’ in Oosterhout, waar ze nog altijd wonen

Dat Sint Catharinadal in al die eeuwen als klooster is blijven bestaan is mede te danken aan de bescherming van de Oranjes. Meer daarover is te lezen op de website van het klooster en in het boek. In de loop der tijden hebben de zusters perioden van grote bloei en aanwas gekend, de laatste decennia neemt het aantal zusters af. Toch hebben de Norbertinessen vertrouwen in de toekomst. Enkele jaren geleden hebben ze een Leer- en Inspiratiehuis opgestart. Tevens zijn commerciële activiteiten opgestart (zoals wijngaard, wijnhuis en kloosterwinkel) om voor de toekomst een gezonde financiële basis te behouden.

Meer informatie: via de website van Sint Catharinadal
Het boek is verkrijgbaar in de kloosterwinkel voor €24,50 Kloosterwinkel De Blauwe Camer, Kloosterdreef 5, 4901 PH  Oosterhout.
Per email bestellen kan ook: winkel@sintcatharinadomein.nl

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!