Jonge dominicanessen

43 jonge Dominicaanse zusters uit 13 Europese landen hadden zich aangemeld voor een bijeenkomst in Rome in februari 2023. Het doel van het weekend was om zich te concentreren op de vraag welk pad God verwacht van Dominicaanse zusters in Europa.

Na al die jaren waarin we elkaar niet persoonlijk konden ontmoeten vanwege de COVID-pandemie, was het erg leuk om elkaar nu te ontmoeten. Elkaar leren kennen, vriendschappen sluiten en verbindingen leggen was tijdens het weekend dan ook een belangrijk onderdeel van het programma. Deze bijeenkomst zou ook in het teken staan ​​van het maken van plannen. In 2025 zal er weer een grote vergadering zijn voor alle algemene oversten, wereldwijd. Als opmaat voor deze algemene vergadering wordt in 2024 een bijeenkomst voor jongere zusters georganiseerd. Het is de bedoeling dat er per werelddeel 10 jongere zusters naar deze bijeenkomst worden afgevaardigd. De YSOP meeting dit weekend kan gezien worden als de Europese kick-off van deze montage in 2024.

De conclusies waren om zich te concentreren op communicatie tussen de Europese zusters, misschien zelfs een promotor voor communicatie te benoemen. Er is ook een wens voor een promotor voor het Dominicaanse leven in Europa. Een ander belangrijk punt is de noodzaak om Engels als gemeenschappelijke taal te leren, en misschien nog twee andere talen om onze communicatie te ondersteunen. Als ons belangrijkste gemeenschappelijke project voor gerechtigheid en vrede kozen de zusters ervoor om de vluchtelingen van de oorlog in de Oekraïne te helpen. De zusters zouden graag een studiehuis zien voor Dominicaanse zusters in Europa, misschien in Rome. De bijeenkomst werd gevolgd door een bezoek aan Santa Sabina, waar we de eucharistieviering bijwoonden. Na een korte rondleiding in de kerk werden we welkom geheten door de magister-generaal Br Gerard Timoner. Na een bezoek aan de cel van Dominicus, waar de meester ons de Dominicaanse zegen gaf, was er ook nog een korte rondleiding door Santa Sabina.

Overgenomen uit Nieuwsbrief dominicanessen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!