Jong Nieuw Sion

De ontwikkelingen rond ‘Jong Nieuw Sion’ gaan snel. Op onze oproep in de nieuwsbrief van februari kwam veel respons. Na een heel aantal kennismakingsgesprekken zijn acht jongeren uitgekozen om op Klooster Nieuw Sion te komen wonen als tijdelijke leden van de getijdengemeenschap.
De afgelopen maanden zijn Ilse, Elke, Femke, Marieke, Mees, Lydia, Sophia en Marije op het voormalige noviciaat komen wonen.

Deze jongeren nemen deel aan het bidden en werken op Sion voorzover hun eigen ‘bezigheden buitenshuis’ zoals studie of werk dat toelaten. Sommigen gaan aan de slag in de koffieschenkerij of in de moestuin; anderen kijken eerst nog even de kat uit de boom. De jongeren hebben ieder een eigen kamer en een gemeenschappelijke woonkeuken en zitkamer. Ze worden begeleid door Wilma uit de woongemeenschap en Ton uit de werkgemeenschap. We zijn erg blij met deze nieuwe en jonge gemeenschap op het klooster!

Een grote stap voorwaarts met de Getijdengemeenschap
Op vrijdagavond 18 juni klonk er ondanks donder en bliksem vele keren een JA door de kloosterkerk. Op de vraag van broeder Alberic, de abt van klooster Schiermonnikoog, of er bereidheid bestond officieel toe te treden tot de getijdengemeenschap van Klooster Nieuw Sion werd 27 keer JA gezegd. Omdat ook twee leden vooraf al JA zeiden, heeft de getijdengemeenschap nu 29 leden.

Deze 29 mensen uit ons midden, namelijk 11 leden van de woongemeenschap en 10 mensen die al lid van de werkgemeenschap zijn en buiten het klooster wonen en 8 jongeren van Jong Nieuw Sion, willen zich allemaal toewijden aan het bidden van het getijdengebed. Dat betekent dat wat allang gaande is nu gevierd en bevestigd is, onder andere door wierook – symbool van opstijgend gebed – op het altaar te ontsteken. De speciale toewijding van die 29 betekent dat deze mensen een bijzondere verantwoordelijkheid op zich nemen. Tegelijkertijd blijft iedereen uitgenodigd om mee te doen aan onze getijden en meditaties zonder welke afspraak dan ook.

Klooster Nieuw Sion is gevestigd aan de Vulikerweg 6, 7431 PJ Diepenveen
Meer informatie: info@nieuwsion.nl

 

Afbeelding: zes van de acht jongeren van Jong Nieuw Sion, foto Jan Buitinga

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!