Jean de Saint- Samson – Commentaire sur la Règle du Carmel

De nieuwsbrief van Ad Montem bericht over het werk van Jean de Saint-Samson, schrijver van mystieke teksten uit de 16e/17e eeuw.

Carmen Fotescu en Hein Blommestijn hebben deel 6A van de Oeuvres Complètes van Jean de Saint-Samson voltooid, en Jos Huls heeft het boek digitaal gepubliceerd in Ad Montem Publications. Meer informatie vindt u op de website van Ad Montem. U kunt het boek daar ook gratis downloaden.

Het genoemde boek is geschreven in het Frans. De Engelse vertaling van de flaptekst luidt:

This volume offers the reader a deep spiritual reading of the Rule of Carmel. Jean de Saint Samson speaks to us today because he himself could not withdraw from the bitter-sweet or sweet-bitter manducation of the truth entrusted to him. He is sent, a man on a mission to prepare the meeting-place of others with God. He is part of a long line of transmission that goes all the way back to God. In being Love, He generates sons. Christ is the fullness of His life, and through Him we are made God’s sons too, entrusted with the creative force of His life that fills our being in order to overflow and vivify others. It is what we call traditio in its etymological meaning of a hidden heritage that becomes the transformational force of our existence and operates the alchemy of our being, incessantly travelling to new horizons, touching new hearts, bearing new sons. Its ultimate place of manifestation and fulfillment is spiritual fatherhood. Each of us is invited to be a link in this chain, in both its hypostases, starting as visible sons under an absolute obedience, to withdraw as hidden fathers ourselves, generating the fruits of our own life, our own sons.

Carmen Fotescu is enthousiast het commentaar op de Karmelregel van Jean de Saint-Samson in het Engels aan het vertalen. Dit brengt haar innerlijk dichter bij de tekst.

Over Jean de Saint-Samson staat op de website te lezen:

Jean du Moulin (1571-1636) werd geboren in Sens in het centrum van Frankrijk. Door de verkeerde behandeling van een ziekte werd hij al jong blind. Rond 1600 ontstond er in de Karmel van Parijs een mystieke leeskring rond om hem heen. In 1606 trad hij in de Karmel in het klooster van Dol in Bretagne en in 1612 verhuisde hij naar de Karmel van Rennes. Hier ontwikkelde hij zich tot geestelijk leider en een vruchtbare schrijver van mystieke teksten. Waarschijnlijk is zijn mooiste tekst Spel van liefde (L’Épitalame), proza dat een poëtisch loflied ons binnenvoert in de School van de goddelijke Liefde. Hij nodigt de lezer uit om zich van binnenuit door Gods liefdevolle aanraking te laten meevoeren naar onbekende en verwarrende vergezichten. In plaats van een geruststellende verklaring te geven van dit avontuur verleidt hij ons om ons over te geven aan de onstuimige stroom van Gods Liefde. In het onuitsprekelijke spel van de goddelijke liefde leeft de mens niet meer in zichzelf maar verliest zij zich totaal in Gods schoonheid.

De weg van de zuivere liefde
Jean de Saint-Samson (1571-1636) heeft ondanks zijn blindheid ongeveer 4000 bladzijden nagelaten aan mystieke teksten. Centraal in zijn denken en in de begeleiding van anderen staat hoe de ontmoeting met de goddelijke Liefde een niet-aflatend proces van zuivering teweeg brengt. Om werkelijk oog in oog met God te staan, moeten we “alles wat niet God is” loslaten op de weg die God met ons gaat. Hij kan vergeleken worden met Jan van het Kruis of Jan van Ruusbroec.

Uitgave project
Door de groeiende anti-mystieke beweging na 1650 zijn zijn mystieke teksten in die tijd in een aangepaste of “gecorrigeerde” vorm uitgegeven. Daarom is het van groot belang om een kritische editie van zijn teksten te verzorgen: Oeuvres Complètes ((1992, 1993, 2000, 2020), maar ook edities in moderne talen (Frans, Engels, Italiaans, Nederlands …). Daarnaast wordt er gewerkt aan mystagogische commentaren op deze teksten om ze meer toegankelijk te maken. Contact wordt onderhouden met enkele jonge onderzoekers die werken aan een proefschrift over Jean.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!