Jan van Burgsgteden, Bisschop voor de mensen

Inzet voor eenheid

Sjouwer voor het geloof, verbinder in de oecumene, dienstknecht voor de Heer en bisschop voor de mensen. ‘Ieder mens is een kind van God, een geliefd en gewenst kind van God.’

Mgr. Jan van Burgsteden, de emeritus hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, is nog altijd actief in het bisdom en als referent van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Hij is al 60 jaar religieus bij de sacramentijnen in Amsterdam. Centraal in zijn denken en doen staat de barmhartigheid van Christus in het alledaagse leven. Hij heeft er zijn leven aan besteed: in het donker, op spekgladde wegen, in het verborgene. Goed doen zonder dat de wereld het ziet. Er zijn voor de mensen.
Zo leeft Jan van Burgsteden nog steeds, vanuit de genade van de Heer om zijn naasten te dienen. Hij komt nu voor even in het licht door een lang interview met Christian van der Heijden.

In het Begijnhof van Amsterdam woont, leeft en bidt hij met de communiteit en laat hij zien waar het ten diepste om gaat: de ander staat altijd centraal. Jan van Burgsteden laat in dit boek zijn hart spreken en deelt zijn geloof op een kwetsbare manier als een nabije herder.

Dit boek moet je echt lezen als je wilt weten hoe je vanuit Christus wilt leven en er voor de mensen wilt zijn.

Lees meer over Mgr. Jan van Burgsteden in de weekbrief van 13 januari van Leo Fijen.
Of bestel het boek via deze link bij Adveniat.

Prijs: €18,95