Inspiratiedag Franciscaanse Beweging: Ontmoeten met je hart

Ieder jaar organiseert de Franciscaanse Beweging een grote, landelijke inspiratiedag. Dit jaar organiseren ze die samen met de Franciscanen in stadsklooster San Damiano. 

Dit jaar staat de ontmoeting van Franciscus met de sultan centraal tijdens de dag. In verschillende workshops kun je ontmoeten en je verwonderen. Bij sommige workshops op intellectueel niveau, bij andere op emotioneel of fysiek niveau. Zo biedt de Franciscaanse Beweging een inspirerende dag vol verbondenheid.

Workshops

1 SUFI WHIRLING EN SUFI CHANTING – ronde 1 en 2
Deze workshop is een verdieping van de plenaire opening. We voeren een sufi chanting op met muzikale begeleiding en beweging. Sommige deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om de sufi whirling zelf te ervaren.
Osman Çatik heeft destijds de sultan van de soefiemeesters, Sh Nazim Al Haqqani uit Cyprus, mogen ontmoeten. Deze grootmeester heeft Osman geaccepteerd als zijn leerling. Na het heengaan van deze grootmeester in 2014 volgt Osman de soefiegrootmeester Mevlana Sh Hisham Kabbani uit Michigan (VS).

2 SAMEN OVERLEVEN – ronde 1
Aan de hand van een mooi inspirerend filmpje zien we hoe mensen elkaar vinden en samenwerken. In Irak leven twee grote groepen en negen minderheden: veel variëteit in religieuze, ethnische en nationale zin. Elke groep is haar eigen dorp. Tegelijk werken alle groepen samen om NIET in een burgeroorlog te storten. De VS en ISIS deden daar wel stevig hun best voor. Elke Irakees weet: alleen samen overleef je geweld dat buitenlanden je aandoen. De Chaldeeuwse katholieken spelen hierin een eigen interessante rol.
Zr. Yosé Höhne Sparborth gaat sinds 2002 regelmatig in Irak op bezoek, ook vanuit haar Utrechtse parochie.

3 ‘INSIDE’ HOOFDSTUK 16 – ronde 1 en 2
Wat heeft Franciscus meegenomen van zijn ontmoeting met de sultan 800 jaar geleden en in de praktijk gebracht?
Gezamenlijk lezen we hoofdstuk 16 uit de voorlopige regel van Franciscus. Daarbij stellen we ons steeds de vraag wat dit ons nu in deze tijd te zeggen heeft. Thema’s die besproken worden zijn ‘nederigheid’, ‘belijden’ en waarom en in hoeverre wij ons moeten blootstellen aan onze vijanden.
Ter afsluiting van de workshop lezen of zingen we de Lofzang op de Allerhoogste God.
Willem Marie Speelman OFS is directeur van het Franciscaans Studiecentrum en docent spiritualiteit aan de Tilburg School of Catholic Theology.

4 DE PELGRIMSERVARING – ronde 1 en 2
Pelgrimeren is wandelen in eenvoud en openheid. Een pelgrimstocht kan nooit zonder hulp van anderen volbracht worden. We zijn gewend de ander te zien als iemand die onze hulp nodig heeft. Hoe is het om zelf onderweg hulp nodig te hebben en onvoorwaardelijk te kunnen ontvangen? Een pelgrim kiest niet zelf uit wie hij of zij ontmoet, de ‘weg’ bepaalt dat. In deze workshop gaan we met deze gedachten aan de slag en proberen we iets van die pelgrimservaring aan te raken.
Thomas Hontelez, religiewetenschapper en docent levensbeschouwing, begeleidt franciscaanse voettochten. Auteur van Wandelen naar wijsheid.

VERHALEN VERBINDEN – ronde 2
Wat bindt en verbindt mensen aan elkaar? Het leven met alles wat daarin voorkomt. Verhalen kunnen ons daarbij helpen. We zoeken elkaar op en zijn in dialoog met elkaar via verhalen. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Franciscus die met de vogels spreekt of de Boodschapper die in dialoog gaat met een moederhert. Wat verbindt ons via die verhalen aan elkaar?
Mustafa Bulut is imam en islamitisch geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Programma

13.00 uur Inloop en ontvangst en keuzemoment workshops
13.45 uur Woord van welkom
13.55 uur Verhaal over de ontmoeting van Franciscus met de sultan met Ralph Rousseau Meulenbroeks op de Viola da Gamba
14.05 uur Inleiding op het soefisme en de derwisjen met Osman Çatik
14.50 uur 1e ronde workshops
15.50 uur Koffie- en theepauze en wisseling van workshops
16.10 uur 2e ronde workshops
17.10 uur Afsluitend een gezellig samenzijn met een glaasje

Plaats: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11 en 12, 5211 CA ‘s-Hertogenbosch

Datum en tijd: Zondag 6 oktober 13.00 – 18.00 uur

Prijs: € 12,50 via internet, € 15,- aan de deur. (Leden van de FB, OFS en overige leden van de franciscaanse familie betalen € 5,-, Vrienden € 10,- en kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn gratis.)

Aanmelden en meer informatie via de Franciscaanse Beweging

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!