Inspiratieboekje Afscheid nemen

Verhalen over sterven, rituelen, gebeden en gedichten.
Geleidelijke afscheid thuis, het verlies van je kind, een verkeersongeluk. Afscheid kent veel verschillende contexten. Wat zeg je dan? Wat kun je doen? Hoe gaan een ziekenzalving en een ziekenzegen? Wat beleef je als vrijwilliger in een hospice? Hoe neem je afscheid na een zelfdoding? Indringende verhalen van Daan Westerink, Marinus van de Berg e.v.a.

U kunt het inspiratieboekje Afscheid nemen bestellen via deze link.
Het boekje kost €5,95
AANBIEDING: Wanneer u er 100 of meer besteld, bijvoorbeeld om mee te geven tijdens de viering van Allerzielen, dan is de prijs €1,30 per stuk!

 

Tijd heelt geen wonden.
Tijd leert je leven met verdriet.
En wachten
zeer geduldig
tot je weer schoonheid ziet.
En tot de tederste herinneringen
zo diep vertakt zijn in je ziel
dat ze de zere plekken
kunnen overgroeien.

Kris Gelaude