In het voetspoor van de kloosterling – Lezing

Van de kartuizer monnik Guigo ll weten we dat hij van 1174 tot 1180 de negende prior van het klooster ‘La Grande Chartreuse’ in Grenoble is geweest en schrijver van ‘De Ladder van de Kloosterlingen’ (Scala Claustralium). Hij schetst daarin een weg naar de vereniging met God, een verlangen dat van alle tijden is. In de bijbelse Jakobsladder, die hemel en aarde verbindt, ziet Guigo vier treden: lezing, meditatie, gebed en contemplatie. Hij noemt die Lectio Divina, een biddende manier van bijbellezen, die God intiem nabij brengt.

Jos de Heer (1954), gespecialiseerd in het Nieuwe Testament en kenner van de spiritualiteit van de Lectio Divina, maakte een nieuwe vertaling (met zorgvuldige uitleg) van Guigo’s wonderschone geschrift. Op donderdag 2 april 2020 houdt hij hierover een lezing.
“Back to basics” is hierachter de gedachte om mensen die een spiritueel of meditatief leven willen leiden te verlokken het eeuwenoude spoor van de kloosterling te gaan en de Bijbel daarbij te betrekken”, aldus De Heer.

Nederlands Dagblad:
“Wie serieus werk wil maken van lectio divina, vindt in dit boek veel verdieping. Dat is te danken aan de bezorger ervan, Jos de Heer, die eerder rijke commentaren schreef over de bijbelboeken Lucas en Handelingen. De manier waarop hij je bij de hand neemt, brengt je écht verder.”

Praktisch

Datum: 2 april 2020

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Plaats: Abdijwinkel van Egmond, Egbertzaal, Vennewatersweg 27a 1935 BH Egmond-Binnen

Prijs: €12,50

Aanmelden  kan via deze link.

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!