‘In de voetsporen van Cusanus: De bursa cusana en het veelstemmig samenleven’

In 2024 organiseert het Titus Brandsma Instituut & partners een meerdaags symposium in Deventer.

Over het symposium

Veelstemmigheid
Al sinds het grote Cusanus-evenement in 2001 in Deventer werden in deze stad initiatieven genomen om het maatschappelijke gesprek tussen verschillende levensbeschouwelijke groepen op gang te brengen: lezingen, forumgesprekken, interculturele maaltijden, enz. De inspiratie van de 15de eeuwse denker Nicolaus Cusanus, die nauw verbonden was met de Moderne Devotie en in Deventer de bursa cusana stichtte, gaf een heel eigen accent aan dit maatschappelijke gesprek, waarbij ook levensbeschouwelijke en spirituele dimensies hun plaats kregen. In zijn tijd zette Cusanus, gedreven door idealen van de Moderne Devotie, zich in voor het gesprek tussen de verschillende religies en culturen.

De nieuwe Nederlandse vertaling van Cusanus’ belangrijkste boek (De wetende onwetendheid, Eindhoven, Damon, 2023) door Gert den Hartogh is nu de aanleiding om opnieuw een Cusanus-evenement te organiseren waarin ook verschillende levensbeschouwelijke en culturele partners van de stad opnieuw dit gesprek met elkaar zullen aangaan. Publieke lezingen, een forumdebat, stadswandelingen langs de verschillende levensbeschouwelijk belangrijke en historische locaties, een interculturele maaltijd en een concert met het wereldberoemde ensemble Graindelavoix onder leiding van Björn Schmelzer met veelstemmige muziek uit de tijd van Cusanus en de Moderne Devotie – dat zijn de verschillende elementen die dit evenement zullen kleuren. Het ensemble zal speciaal voor het evenement een programma maken dat past bij Cusanus en de veelstemmigheid van de 15de eeuw.

Bedoeling van het evenement is om zoveel mogelijk betrokken, nieuwsgierige en geëngageerde burgers van Deventer en daarbuiten de gelegenheid te geven om de ruimte van dit bijzondere gesprek te leren kennen – en te laten nadenken over actuele maatschappelijke problemen, tegen de achtergrond van de rijke geschiedenis van de stad, die ook voor vandaag inspirerend kan werken. Tevens hopen wij dat dit evenement bijdraagt aan een steviger netwerk van maatschappelijke partners met levensbeschouwelijke insteek. Zo kunnen deze partners ook in de toekomst betrokken blijven bij het gesprek tussen burgers dat in de stad plaatsvindt.

Praktisch:
Data:
9 tot en met 11 februari 2024
Plaats: Deventer, diverse locaties
Tickets: Tickets zijn verkrijgbaar via de volgende link: https://eventix.shop/d6ke957s
De verschillende programma onderdelen kunnen los gevolgd worden

Programma:

Vrijdag 9 februari
14.00-17.00 uur Bursa-Cusana-Lecture en forumdebat
Stadhuis auditorium (Grote Kerkhof)

17.15-18.00 uur Meet and Greet – Gert den Hartogh
Boekhandel Praamstra (Lange Bisschopsstraat 1)

20.30-21.30 uur Concert Graindelavoix
Bergkerk (Bergkerkplein 1)

Zaterdag 10 februari
10.00-13.30 uur Stadswandelingen
Start Geert Groote Huis (Lamme van Dieseplein 4)

11.00-13.00 uur Internationale Workshop Nicholas of Cusa and the Polyphony of the 15th Century
Etty Hillesum Centrum (Roggestraat 3)

14.00-16.00 uur God is in de mens
Soefi centrum, Loge (Rijkmanstraat 10)

14.00-17.00 uur Geert Groote Huis – tentoonstelling, balspel, lezingen
Geert Groote Huis (Lamme van Dieseplein 4)

18.00.-21.30 uur Kloostermaaltijd en lezing Cusanus’ zien van God – een monastiek experiment
Nieuw Sion (Vulikerweg 6, 7431PJ Diepenveen)

Zondag 11 februari
10.00 uur
Eredienst Lebuinuskerk
Lebuinuskerk (Grote Kerkhof 38)

10.30 uur Eucharistieviering Broederenkerk
Broederenkerk (Broederenstraat 18)

14.00-16.00 uur Humanistisch café
Loge (Rijkmanstraat 10)

16.00-19.00 uur  Programma Centrum Moskee
Centrum Moskee (Smyrnadwarsstraat 2)

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!