In de leer bij de monnik – Erik Galle

Monastieke accenten in het dagelijks leven.

De monastieke wijsheid blijkt niet alleen talloze eeuwen te hebben overleefd, maar ook te midden van een geseculariseerde wereld uitermate waardevol te zijn. Dit boek toetst onze manier van leven aan die wijsheid. Door concrete situaties te spiegelen aan de wijze waarop monniken leven, leren we het monastieke leven op een andere manier kennen. Telkens weer zoekt de monnik naar een goed evenwicht en de juiste afstand ten opzichte van wat er gebeurt. Deze zoektocht naar de binnenkant van de werkelijkheid biedt een ideaal tegengewicht tegen de snelheid, het lawaai en de prestatiedrang die onze cultuur kenmerken.

Erik Galle is priester-psychotherapeut en auteur van verschillende boeken over geestelijke groei en levensgeluk. Uit dit boek blijkt zijn vertrouwdheid met zowel het monastieke leven als de innerlijke weg die mensen kunnen afleggen om zelf vrijer te worden.

Het boek verschijnt in september bij Adveniat.
U kunt het hier bestellen.