Ik volg Maria: Zuster Maria Smelter

Vier kloosterzusters over de gave, aanvaarding en hun relatie met Maria. Of ze nu uit een kloosterraam keken, een godservaring opdeden, of vluchtten over zee; wat ze gemeen hebben is dat Maria in hun leven een grote rol speelt.

Het was een warme lenteavond in 1946. Miek Smelter (1926) stond voor het raam van het retraitehuis van de paters franciscanen in Brummen en keek uit over het landgoed. Op dat onvergete- lijke moment wist ze dat ze ging doen wat al zo lang in haar leefde: intreden bij de clarissen. ‘Dát is mijn richting, ook al begreep ik niet waarom.’ Nog datzelfde jaar deed ze het habijt aan, om het nooit meer uit te doen. Ze was twintig. Bij haar inkleding koos ze haar doopnaam Maria als kloosternaam. ‘Maria is een icoon, iemand naar wie je opkijkt.’

Het is een mensenleven later. Zuster Maria is inmiddels 95: levendige ogen, ijzeren gestel, een stem als een klok. In haar kamer in clarissenklooster De Bron in Nijmegen leest ze een recent verschenen boek over Maria, van de protestantse theoloog Arnold Huijgen. ‘Wist je dat Luther een Mariavereerder was?’ Haar naam heeft ze destijds niet bewust gekozen, maar in de loop der jaren is ze er ingegroeid. ‘Ik heb veel over haar nagedacht en tot haar gebeden. Ik hoop net als zij alles te aanvaarden wat God me zendt.’

Maria helpt haar door haar overgave, zeker in deze laatste fase van haar leven. ‘Zij heeft in alle eenvoud altijd geloofd. Bij de aankondiging van de geboorte van Jezus zei ze: “Hier ben ik. Zie mij.” Dat raakt me diep. Ik hoef het allemaal niet zelf te doen. Hij werkt in mij, net als bij Maria.’

Zuster Maria is niet bezig met de dood; uiteindelijk zal ze zich er rustig aan overgeven. ‘Ik ben een doodgewoon mens, maar Hij heeft op mijn kleine leven neergezien. Het is allemaal genade geweest. Als het einde komt zal Maria me steunen, me als een moeder nabij zijn. God heeft de eerste plaats, maar Maria zal me naar hem toe brengen.’

Uit Klooster!17 Maria
Tekst: Kalien Blonden, foto: Rogier Veldman

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!