Ik volg Maria: Zuster Maria Nguyen

Vier kloosterzusters over de gave, aanvaarding en hun relatie met Maria. Of ze nu uit een kloosterraam keken, een godservaring opdeden, of vluchtten over zee; wat ze gemeen hebben is dat Maria in hun leven een grote rol speelt.

In de boot waarin Zuster Maria Nguyen (1973) als meisje van negen in de jaren tachtig Vietnam ontvluchtte, werd onophoudelijk hardop gebeden en gezongen. Moeder Maria, Sterre der Zee, mijn boot is aan het zinken, ik dreig de moed te verliezen… Vijf dagen en nachten zwalkten ze op open zee, op de zesde dag werd Maria met honderd medevluchtelingen gered. Ze groeide op in Duitsland en wilde na haar eindexamen geneeskunde gaan studeren. ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Hij leidde mij naar een klooster in België.’

Een zuster uit Vlaanderen introduceerde haar in 1992 bij de zusters van Maria in Ingelmunster. De heilige maagd zelf overtuigde haar twee jaar later daar in te treden. ‘Ik kreeg een brief van een novicemeesteres, met daarin een afbeelding van Maria. “Maria heeft in al haar eenvoud ja gezegd”, schreef ze.: “Dát is wat God van ons wil: geef jezelf met lege handen over, zodat Hij ze kan vullen.” Het heeft mij diep geraakt. Op dat moment wist ik: Hij doet in mij, niet ikzelf.’ Haar tweede Exodus-ervaring, noemt ze het: eerst door God gered, nu door God geleid. Ze verliet opnieuw een thuisland en trad in. ‘Ik kende niemand, sprak de taal niet, ik moest weer bij nul beginnen. Met lege handen.’
Maria is haar doopnaam, Oanh haar Vietnamese voornaam. Als zuster draaide ze het om en heet ze Maria Oanh. De figuur Maria heeft ze steeds beter leren kennen: ‘Ik heb haar lijdensverhaal zeer diep overwogen. Het treft en draagt me in mijn leven dat ze door haar ja-woord, ook al wist ze niet precies wat er van haar verwacht werd, toch in gelovige overgave meelijdt met haar zoon. Daardoor wordt ze moeder van alle mensen en staat ze ons bij in ons lijden. Ze begeleidt ons over de zee van het leven en zorgt dat we veilig aankomen.’

Uit Klooster!17 Maria
Tekst: Kalien Blonden, foto: Rogier Veldman

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!