Ik tast – Esther van de Vate ocarm

Stilte, leegte, ogenschijnlijke zinloosheid. Maar ook: een sociale roeping voelen en huizen herbouwen. En stamelen natuurlijk. Vier kluizenaars over hun leven. 

‘Je moet het doen met mijn gestamel
Esther van de Vate (1966), zuster karmeliet, las tijdens haar opleiding de autobiografie van de zeventiende-eeuwse kluizenares Maria Petyt. Ze werd geraakt door haar gedachten, maar meer nog door haar taalgebruik. ‘Dat raakte mijn ziel. Ze werd een sparring-partner voor me op het gebied van de Karmelitaanse spiritualiteit.’

Ze verdiepte zich in de geestelijke weg van Maria Petyt en schreef er haar proefschrift In Godt over. Toch gaat ze behoedzaam om met de autoriteit die haar doctorstitel haar verleent. ‘Je moet het doen met mijn gestamel’, zegt ze. ‘Over Maria Petyt kun je geen glad verhaal houden.’ Het leven van Petyt stond in het teken van de Godsrelatie, de titel van Esthers proefschrift vat het kernachtig samen: ‘Ze wilde opgaan in God, op radicale wijze. Aan zichzelf, aan haar eigen gedachtenconstructies voorbij leven. Dat was een levenslange zoektocht, met grote hoogten en diepe dalen. Juist door die dieptepunten, als het haar niet lukte in contact te komen met Gods liefde, heeft ze mij gevormd. Onmacht is deel van de weg.’

Een louteringsproces, waarin Esther zichzelf herkent. ‘Als ik Maria Petyt lees stroomt er iets in mij. Dat is niet helemaal in woorden te vatten. Ik voel door alle eeuwen heen een zielsverwantschap. Ik zou graag met haar praten over ‘leven in God’. Hoe is dat? Haar antwoord zou vermoedelijk zijn: “Ga maar op weg”.’ Of die weg haar leidt naar het kluizenaarschap? Esther sluit het niet uit, het zit immers diep verankerd in de spiritualiteit van de Karmel. ‘Maar uiteindelijk doet de vorm er niet toe. Ik vertrouw me toe aan de weg die God met mij wil gaan. Daarbij is het voor mij belangrijk om voor God te zorgen in deze tijd. Die vraagt erom dat we een getuigenis afgeven van zijn liefde. Misschien moeten wij een levende herinnering zijn aan de stilte die God is.’

Uit: Klooster! 16 Kluizenaars, blz. 80 en 81
Tekst: Kalien Blonden, Foto: Gerard Oonk

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!