Ik reis: Wim van Meijgaarden, sacramentijn

‘Reizen brengt mensen samen’

Eén keer per jaar gaat hij met zieke bedevaartgangers mee naar Lourdes. Daarnaast begeleidt hij kleine groepen mensen op spirituele reizen. Pater sacramentijn Wim van Meijgaarden (1945) is voorzitter van de Nederlandse Bedevaarten voor de Zieken en hoofdaalmoezenier van Sociale Werken in het bisdom Roermond. Hij ziet reizen als essentieel om mensen bij elkaar te brengen en negativiteit om te zetten in iets positiefs. ‘Dat is waar het om gaat in het geloof. Niet om regels en voorschriften, maar om positief denken.’

Zijn eerste bedevaart naar Lourdes maakte hij als klein kind, als gevolg van een belofte die zijn moeder wilde nakomen. In de oorlog had ze vurig gebeden dat haar man, die wegens verzetswerk in de gevangenis zat, niet zou worden geëxecuteerd. Dan zouden ze naar Lourdes gaan. ‘Maar na de oorlog wilde mijn vader eerst naar Duitsland. Hij zei: ‘God is oneindig barmhartig en daar heb ik rekening mee te houden. In de hemel kom ik die Duitsers ook weer tegen, dus ik zal me met ze moeten verzoenen.’ Ik heb pas later beseft wat die reis voor hem betekend moet hebben en ben hem dankbaar dat hij ons het geloof als iets positiefs heeft meegegeven.’ In 1949 ging het gezin met zes kinderen naar Lourdes, een plaats waar hij in zijn latere leven nog talloze maken zou komen. ‘En elke keer ben ik getuige van het wonder van Lourdes. Ik zie hoe zieke mensen kracht en bemoediging opdoen die ze thuis of in het ziekenhuis niet vinden.’

Met toeristische trips heeft Wim van Meijgaarden niets op, maar als spiritueel reisleider wijst hij de weg naar bezinningsmomenten die mensen in hun ziel raken. ‘Als mensen samen op reis gaan, kunnen ze nog zo verschillend zijn, ze laten los waar ze in vastzitten en delen hun spirituele ervaringen. Dat brengt ze samen, daarin vinden ze elkaar.’

Klooster! | 7 Reizen blz. 77

Foto: Rogier Veldman

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!