Ik ontvang – Hannah Van Quakebeke osb

Kun je genade ervaren in een vraag, een uitnodiging, een toenadering, een roeping? Vier kloosterlingen vertellen over de betekenis en inspiratie van hun (klooster)namen en de sporen van genade in hun leven. 

Hannah Van Quakebeke osb: ‘Genade is de brandstof in mijn leven’

Zuster Hannah Van Quakebeke, priorin van de benedictijner priorij Bethanië in Loppem, had vroeger nooit bedacht om het klooster in te gaan. Maar God sprak tot haar door eenvoudige gebeurtenissen en mensen. ‘Menselijk gezien was dit niet de plek die ik zocht. Maar de roep van God was sterker. Ik kon niet meer anders dan die weg opgaan. Als ik nu mijn monastieke professie telkens nieuw beleef, dan zie ik alleen maar sporen van genade.’

De sterkte van dat gevoel is moeilijk onder woorden te brengen. En juist dat is wat genade is, zegt zuster Han- nah. ‘Genade is de taal waarin God tot ons spreekt. Het heeft geen woorden, geen grammatica, het toont zich telkens weer anders. Zoals een wagen niet voor- uit komt zonder brandstof, zo is de genade brandstof in mijn leven. Het helpt mij het goede te doen, waar ik zelf geneigd zou zijn iets anders te doen.’

Tegelijkertijd, zegt zuster Hannah, moeten we bewust zijn dat het niet gaat om wat we doen, maar om wie we zijn. ‘Dát kleurt ons doen, dát maakt het

vruchtbaar. Als we alleen bezig zijn met de klok, lopen we God mis. Niet dat God er dan niet is, want hij is er voortdurend. Maar ik kan de genade van gisteren niet meer ontvangen, en die van morgen ook nog niet. Het is hiér en nú dat God me die genade geeft. Als ik in een saaie vergadering bezig ben in mijn hoofd met iets anders, dan loop ik de genade van dat moment mis.’

Bij de start van haar noviciaat ontving ze haar kloosternaam Hannah: ‘Naar de moeder van Samuel, die onvruchtbaar bleek en daar sterk onder leed. Maar ze stelde al haar vertrouwen op God, en Hij bracht leven. Zo zie ik mijn roeping: bidden voor de wereld, met zoveel onvruchtbaarheid en leven dat vernietigd wordt. Ik smeek God om nieuw leven en redding. Dat we durven blijven geloven dat elk drup- peltje genade een verzachting is, een verlichting, een verfrissing van het kwaad dat in onze wereld leeft. De genade in de wereld zal haar weg vinden om alles wat duister en donker is uit te bannen. Het is heel bijzonder om deze naam te mogen dragen.’

Uit: Klooster! 21 Genade, blz. 76-77
Tekst: Marian de Heer, Foto: Rogier Veldman

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!