Ik hou vast – Zuster Marie-Bernard Heijboer osa

In een religieus leven is vertrouwen de basis. Daarover zijn ze het wel eens. En toch hebben ze alle vier een verhaal over dat andere moment: een moment waarop het moeilijk werd. Waar hielden ze zich toen aan vast? Vier gelovige antwoorden. Vandaag Zuster Marie-Bernard Heijboer.

De oorlogsjaren drukten een stempel op het leven van zuster Marie-Bernard Heijboer (1936), oudste dochter van een groot boerengezin uit Zeeland. Bittere armoede, vliegtuigen die voortdurend over- vlogen, bominslagen. ‘Een dreigende sfeer, maar je wist niets, het was een niemandsland.’ Als meisje hield ze zich vast aan een gebedskaartje dat altijd op haar nachtkastje lag. ‘Als ik angstig was pakte ik het en dan wist ik: God is er. Dat gaf me het vertrouwen dat het goed zou komen.’

Op het kaartje stond een tekst uit Jesaja 40,7: Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt een eeuwigheid stand. ‘Daar heb ik altijd kracht uit geput. Alles kan in één klap vergaan, maar God houdt de zaak in stand en zijn woord krijgt gestalte in ons.’ Zuster Marie-Bernard was 22 toen ze intrad, geraakt door de spiritualiteit van de Augustinessen van Sint-Monica. Die sloot nauw aan bij de waarden waarmee ze werd opgevoed: ‘Je inzetten voor mensen in nood, die opdracht heb ik van huis uit meegekregen. Wat we geven, wat we zoeken, alles is waardevol, zegt Augustinus. Dat geeft zoveel vertrouwen.’

Samen met negen hoogbejaarde zusters woont ze in de Monicahof in Someren. ‘Wij leven als religieuze communiteit en vieren, bidden en studeren. We lezen de Bijbel, maar ook Het boek van Vreugde van de Dalai Lama en aartsbisschop Tutu, en Raak de wonden aan van Tomáš Halík. Hoe vinden we Gods weg? Daar praten we met elkaar over.’ Het coronavirus is de Monicahof, gelegen in het hart van de uitbraak, tot nu toe gelukkig voorbijgegaan. ‘De pandemie is een aanslag op ons leven, we staan er machteloos tegenover. Het enige dat we kunnen doen is het verhaal doorvertellen: het woord van onze God. Daarin geloven, daarop vertrouwen en elkaar nabij zijn.’

uit Klooster!12 blz. 76
Tekst: Kalien Blonden, foto: Rogier Verldman Photography

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!