Huiszegen voor Driekoningen

In sommige streken was en is het de gewoonte dat tijdens het driekoningenfeest de woning wordt gezegend. Nog steeds heeft het Benedictionale, het boek van de zegeningen, een huiszegen op het feest van de openbaring, met naast dit zegengebed ook een passende schriftlezing en voorbede.

Dit gebed verwijst duidelijk naar het feest van 6 januari, met de ster en de wijzen die symbool staan voor alle volkeren van de aarde. Typisch voor de zegengebeden van de kerk is dat ze zelden enkel het betreffende voorwerp tot doel hebben, maar ook het gebruik ervan en meestal ook de mensen die het gebruiken. Dit is hier niet anders. Niet enkel het huis wordt gezegend, wordt het goede toegezegd, maar ook haar bewoners. Het licht van Christus, centraal in deze kerstperiode, wordt hen toegewenst. Tegelijkertijd wordt de zegen ook verbonden met een zending tot zorg en naastenliefde: het licht van Christus wordt geschonken om te delen, en ook anderen te verlichten.

Vroeger kraste men bij dit zegengebed ook het jaartal en de letters C M B in de muur boven de deur, vandaag kan je dit afgedrukt ophangen (21C + M + B22). De letters werden wel eens gezien als de eerste letters van de namen van de koningen: Casper, Melchior en Balthasar, maar meer waarschijnlijk is het dat ook deze letters Gods zegen vragen: ‘Christus mansionem benedicat’ = Moge Christus dit huis zegenen.

Sam Goyvaerts – Universitair docent Liturgiewetenschapper aan de Tilburg School of Catholic Theology

 

Huiszegen

Heer, God van hemel en aarde,
door de leiding van een ster
hebt U Uw eniggeboren Zoon aan alle volken geopenbaard.
Zegen dit huis en allen die er wonen.
Vul hen met het licht van Christus,
opdat hun zorg voor anderen uw liefde weerspiegelt.
Dit vragen wij U, door Christus onze Heer.
Amen

(Uit: Orde van dienst voor de zegen van
een huis in de kerst- of paastijd, Benedictionale Romanum, niet-geautoriseerde vertaling.)

 

uit: Van Drie Engelen tot Driekoningen, blz.276-279

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!