Hoor je mij? Kennismakingsdagen in 2023 – 2024

Soms kun je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet of dat je iets anders zou willen met je leven. Omdat bij alles wat je doet de vraag in je blijft klinken: is dit het nou ? Iets in je blijft onvervuld. Er blijft iets knagen. Ergens weet je wel dat het met je geloof te maken heeft. Maar je vraagt je af wat God van je wil. Kan het zijn dat God jou roept om een religieus leven te leiden? En stel nou dat dat zo is, wil je dat dan ook? Kun je het? Wat is er eigenlijk voor nodig om zuster te worden?

Verschillende vrouwelijke religieuze gemeenschappen nodigen je uit om een kijkje te nemen. Op zo’n dag ben je te gast bij een religieuze gemeenschap, je ontmoet een religieus die uitleg geeft over haar manier van leven, en over de spiritualiteit van haar gemeenschap. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en uit te wisselen met anderen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te bidden en te eten met de gemeenschap.

 

Missiezusters Dienaressen van de H. Geest SSPS
Op 23 september 2023 ben je welkom bij de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest in Tilburg.
Wij zijn een religieuze missionaire gemeenschap van vrouwen discipelen van Jezus in een internationale congregatie, een groep van ca 3000 vrouwen afkomstig uit verschillende culturen en naties. Wij leven en werken in 50 landen, vanuit interculturele leefgemeenschappen, en dragen zo bij aan het veelkleurige en diverse leven van de wereldkerk.
We zetten ons in voor mensen in een kwetsbare positie, door aandacht en geestelijke en maatschappelijke ondersteuning. Wat ons bezielt en verbindt is de liefde van de Drie-ene God en de roeping om te delen in de universele missie van God in Jezus Christus en de dynamiek van de Heilige Geest.

Meer informatie zusters Dienaressen

Informatie en Aanmelden

 

Godgewijde Maagden
Op zaterdag 21 oktober 2023 ben je in Uden welkom bij een kennismakingsmiddag van de Godgewijde Maagden in Uden.
De maagdenwijding is een van de onbekendste wijdingen binnen de katholieke kerk maar daardoor niet minder van betekenis. Vrouwen, wonend en werkend in de wereld, willen Christus nadrukkelijk volgen en tot de dood trouw blijven aan de dienst van de Heer en zijn Kerk. Zij zien af van een christelijk huwelijk maar geven voorkeur aan datgene waarvan het huwelijk een heilig teken is. Zij getuigen van evangelisch leven en onderlinge liefde. De gelofte die deze vrouwen afleggen wordt bekrachtigd met een plechtig wijdingsgebed. Na de wijding ontvangen zij als bruid van Christus, de bruidegom, een sluier en als teken van blijvende trouw aan Christus een ring. Ook het getijdengebed krijgen zij overhandigd als teken en oproep tot onophoudelijk gebed voor het heil van de gehele wereld in eenheid met de gehele Kerk.

Meer informatie over de Godgewijde Maagden en aanmelden bij Jessica van Beuningen

 

Zusters Birgittinessen in Uden
Op 18 november 2023
ben je welkom bij de zusters Birgittinessen in Uden, monialen in een contemplatief klooster. Dat betekent, dat zij gekozen hebben in gemeenschap teruggetrokken te leven met het gebed als hoofdopgave. Hun hele leven  willen zij in de overweging van de Betekenis van het Lijden van Christus voor onze Verlossing leven. De Eucharistieviering en het gebed in de kapel krijgt zijn verlenging en voortzetting in het dagelijks werk.

Meer informatie zusters Birgittinessen

Aanmelden en  meer informatie bij zuster Bernadette

 

In 2024 zijn er kennismakingsdagen bij de Dominicanessen, Trapistinnen, Missiezusters van het Kostbaar Bloed, Karmel, Clarissen en de Blauwe Zusters.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!