Hildegard von Bingendag

Zaterdag 21 september staat de Abdij van Egmond in het teken van Hildegard van Bingen met lezingen over haar leven en werk, visie op de middeleeuwse kruiden- en plantenleer, een excursie door de kruidentuinen van de abdij en een mini-concert met meditatieve muziek die zij componeerde.

Hildegard van Bingen (1098-1179) behoort tot op de dag van vandaag nog altijd tot een van de opmerkelijkste vrouwen uit het middeleeuws Europa. Zij noteerde haar visioenen op was-tabletten, componeerde ruim 75 geestelijke gezangen, hield zich bezig met wijsbegeerte, poëzie, muziekbeoefening, kosmologie, linguïstiek, plantkunde en schreef boeken over theologie, geneeskunst en de natuur. Hooggeplaatste wereldlijke en kerkelijke personen onder wie pausen en keizers gingen bij haar te rade.

Sprekers

Hans Wilbrink, promoveerde in 2006 op onderzoek naar de mysticae Hadewijch van Brabant en Hildegard van Bingen. Over laatstgenoemde schreef hij een veel geprezen boek, waarvan onlangs een heruitgave is verschenen. In zijn lezing met PowerPointpresentatie komen onder meer de visioenen, reizen, briefwisselingen, verhandelingen over planten en geneeskunst aan de orde.

Tini Brugge, biologe, schreef artikelen en boeken over milieu, natuur en (christelijke) spiritualiteit. Met als kernpunten kerktuinen, kloostertuinen en liturgisch bloemschikken. Om de traditie van de kloostertuin weer nieuw leven in te blazen richtte zij een werkgroep op. ‘Juist de kloostertuin kan geloof en natuur met elkaar verbinden’, is haar devies.

Antje de Wit, zangpedagoge, sopraan en koordirigente. Zij richtte Schola Hildegardis op en geeft een mini-concert met meditatieve muziek van Hildegard van Bingen. Zij zegt hierover: ‘Haar liederen zijn uniek. Ze zijn inspirerend en voedend als je ze beluistert en nog sterker als je ze samen zingt. Hildegard noemde haar liederen ‘Symphoniae’, samenklanken van hemel en aarde. Haar muziek is ontsproten uit de Gregoriaanse traditie en andere muziek van haar tijd.’ 

Practische informatie

Datum en tijd: zaterdag 21-09-2019, 10.30- 15.00 uur

Locatie: Abdijwinkel van Egmond, Egbertzaal. Vennewatersweg 27a 1935 BH Egmond-Binnen

Kosten: €25

Aanmelding: via deze link