Hildegard von Bingen

De heilige Hildegard von Bingen (1098-1179) was een beroemde Middeleeuwse Duitse mystica. Als abdes en stichtster van kloosters leidde ze zustergemeenschappen in de omgeving van Bingen. Met haar visioenen en geschriften verwierf ze al tijdens haar leven op tal van levensterreinen grote bekendheid. Haar feestdag wordt gevierd op 17 september.

Hildegard leefde in de 12e eeuw en was een ware homo universalis: naast abdis en priesteres was ze ook geneeskundige, mystica, filosofe, én componiste. Ze woonde het grootste deel van haar leven in het plaatsje Bingen, langs de Rijn in Duitsland, en stichtte daar twee eigen kloosters. Gedurende haar leven zag de vrouw continu visioenen, met daarin vlammen, beelden van het einde van de wereld, beestachtige figuren en zelfs haar eigen dood. Waar kwamen die visioenen vandaan, wat betekenden ze? En hoe kwam het dat ze zichzelf in haar laatste levensjaar – toen ze 80 jaar oud was – nog even stevig in de problemen bracht? Antwoord op meer vragen over het leven van Hildegard vind je in de podcast over haar in de serie klassieke mysteries.
De Hildegard-aflevering (26-10-2020) van ‘Klassieke Mysteries’ is te beluisteren via NPO Radio 4, Apple PodcastSpotify of de RSS-feed

Ook componeerde Hildegard liederen en was daarmee de eerste vrouwelijke componist uit de Europese muziekgeschiedenis. Een tweetal nagelaten handschriften, met prachtige illuminaties, bevatten een schat aan liederen, veel er van over Maria in de context van natuur en vruchtbaarheid. In Hildegard ervaart men een vrouw, die er in slaagde om haar eigen ideeën vorm te geven in een door mannen gedomineerde wereld. Daarbij adviseerde zij koningen en kerkelijke autoriteiten op geestelijk en op politiek gebied.

Zangworkshop
In onze tijd is ze herontdekt vanwege haar prachtige muziek. In de workshop werken we met deze mystieke gezangen die toegang geven tot een hemelse spiritualiteit. Deze staan samen met het ontwikkelen van een modale chant stem centraal in de workshop Singing Hildegard.

Voor Hildegard von Bingen waren schoonheid en spiritualiteit onlosmakelijk verbonden. Dit blijkt ook in haar liederen, de Symphonia Harmoniae Celestium Revelationum,waar de engelenkoren als het ware in onze aardse werkelijkheid doorklinken.

Praktisch:

Datum: De workshop vindt plaats van vrijdag 6 tot zondag 8 oktober 2023

Plaats: in het pittoreske Gelderse Almen. Locaties zijn de plaatselijke kerk  en in het naastgelegen centrum ‘Ons Huis’.

Deelnemers: De taal is hoofdzakelijk Nederlands naast gedeeltelijk Engels, met waar nodig vertaling. We werken met een beperkte groepsgrootte, met minimaal acht deelnemers.

Kosten: 230 euro

We verwelkomen je graag op vrijdagochtend om 10 uur. Op zaterdagavond geven we als cursusleiders een klein Hildegard concert, open voor publiek en met daarin bijdragen van cursisten. Zondag ochtend is er in de kerk een viering, geleid door ds. Wilma Klein rondom Hildegards centrale thema van Liefde: Caritas Habundat (optioneel bij te wonen). We sluiten de workshop af op zondagmiddag om 15.30 uur.

Meer informatie via de website singinghildegard.eu

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!