Het verhaal van broeder Wolfgang en broeder Wigbert van Abdij Koningshoeven

Op de website van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven staan een aantal portretjes van de broeders: ‘De monnik en zijn verhaal’.

Broeder Wolfgang: ‘Het leven is als een mozaïek’
Broeder Wolfgang kwam naar Koningshoeven na een ontmoeting met abt Bernardus. “Ik ben gaan werken in de bakkerij en heb daarnaast de ruimte gekregen om mij creatief te ontwikkelen”, vertelt hij. “Mijn atelier is het verlengstuk van mijn kloosterkamer, met schilderijen als expressie van mijn ziel.”

‘Ik wil armer en vrijer worden’
“Voor mij betekent het kloosterleven dat ik samen met anderen op weg ga voor de ontmoeting met God. Ik heb anderen nodig voor mijn eigen zoektocht en ik probeer er ook voor hen te zijn. Deze gemeenschap is een leerschool voor hoe ieder van ons met God omgaat. In mijn leven als monnik wil ik steeds armer en vrijer worden, met mijn handen geopend voor de liefde van God. Uw wil geschiede.”

‘Eén mooi geheel’
“Maar”, benadrukt Wolfgang, “dat betekent niet dat ik passief ben. Het betekent juist dat ik antwoord moet geven. ‘Wat doe jij?’, vraagt God van ons. Met vallen en opstaan geef je antwoord en vind je de weg naar God. Dan wordt je leven als een mozaïek. Los van elkaar bestaat een mozaïek uit waardeloze scherven, maar samen vormen zij in al hun gebrokenheid een mooier geheel”.

Broeder Wigbert : ‘Ik ben gekomen om te blijven’
Als ‘chef’ van de Kloosterwinkel is Broeder Wigbert voor veel mensen hét gezicht van Abdij Koningshoeven. Hij trad in 2001 op latere leeftijd in. Hij was eigenlijk alleen gekomen voor enkele dagen van bezinning op een moment dat alles wat vastliep in zijn leven.

‘Ik ben nu een evenwichtiger mens’
Al snel wist hij dat hij hier thuis hoorde. “Het is zo gegaan”, vat Wigbert zijn roepingsverhaal nuchter samen. “Het monnikenleven biedt veel structuur en een solitair bestaan. Dat ligt mij. Het is veel drukker dan de meeste mensen denken, maar door de vaste regelmaat schept het ook veel rust. Ik ben in het klooster evenwichtiger geworden. De grote professie, het moment waarop ik mij voorgoed aan de abdij verbond, heb ik als een kruispunt ervaren. Ik ben gekomen om te blijven.”

 

Overgenomen van koningshoeven.nl
Grote foto: broeder Wolfgang
Kleine foto: broeder Wigbert

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 35!