Het verdriet van Brabant – Kerken en kloosters in bisdom Den Bosch ten tijde van Corona

Het verdriet van Brabant geeft stem aan de pijn en biedt hoop door alle tranen heen
Een uitvaart onder de treurwilg van oma. Het rouwcentrum in het tuinhuisje van je zus. Vieringen van een kwartier op het kerkhof. Soms vier uitvaarten op één dag. Geen afscheid kunnen nemen van moeder in het verpleeghuis. Sprakeloos achterblijven als de jongste koster het ook niet redt. Met vier mensen afscheid nemen van vader in de doopkapel. Een slagveld in Schijndel en Tilburg waar tien en dertien zusters in korte tijd sterven. En toch blijven geloven dat het leven verder gaat en dat God met ons meelijdt. Maar ook helpen waar het kan, nabij zijn waar het moet en bidden waar geen woorden meer zijn.

Rituelen die troost geven
Dat is allemaal vastgelegd in ‘Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde van corona’, een gedenkboek dat is samengesteld door de bisschop van Den Bosch, Mgr. dr. Gerard de Korte. Hij legt daarmee vast waar geen woorden voor zijn en wat toch nooit meer vergeten mag worden: het lijden van zo velen, maar ook de zorg voor elkaar en de kracht van het geloof in onmogelijke tijden. Het boek is een tijdsdocument dat meer wil doen dan vastleggen: door alle verhalen heen is het verdriet tastbaar, spreekt de compassie van kerken en kloosters die zelf ook zwaar worden getroffen en zoekt iedereen naar rituelen die troost en hoop geven door alle sterven heen. En daarnaast is dit boek ook een spiegel voor iedereen in Brabant: hoe kun je nabij zijn ook in de maanden die nu gaan komen.

Rode draad bemoediging door de bisschop
De rode draad in dit gedenkboek wordt gevormd door de 12 teksten van bemoediging zoals bisschop Gerard de Korte die heeft geschreven voor de kerken en kloosters. Ze zijn een reis door de maanden van corona en weerspiegelen de verschillende stadia van de crisis. Deze bemoediging wordt afgewisseld met ontroerende verhalen uit de zwaar getroffen wereld van religieuzen en met inspirerende voorbeelden van pastorale teams die hun weg vonden in deze ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde van corona, is een boek van Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. Het wordt uitgegeven als een fraai geïllustreerd boek dat een tijdsdocument wil zijn.

 

Het verdriet van Brabant

Mgr. dr. Gerard de Korte

Prijs: € 25

Direct bestellen via deze link

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!