Het Vaticaan en de UISG vragen wereldwijd gebed van de religieuzen voor vrede

De Vaticaanse Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven en van de Gemeenschappen van Apostolisch Leven vraagt alle mannelijke en vrouwelijke religieuzen wereldwijd om te bidden voor vrede in Oekraïne. De religieuze gemeenschappen worden ook aangespoord om dat gebed, waar mogelijk, oecumenisch maken, schrijft de congregatie in haar brief met de oproep. De brief werd maandag gepubliceerd in het vooruitzicht van de Dag van vasten en gebed voor vrede, die op Aswoensdag 2 maart op initiatief van paus Franciscus plaatsheeft. Wereldwijd zijn er ca. 800.000 religieuzen; driekwart van hen zijn vrouwen.

De prefect en de secretaris van de congregatie, kardinaal João Braz de Aviz en aartsbisschop José Rodríguez Carballo, stellen vast dat sommigen op het Europese continent nog altijd niet de les hebben geleerd uit het verleden. Zij waarschuwen ook voor de dreiging van een nieuw wereldconflict. Laten we ons aansluiten bij de mannen, vrouwen en kinderen die in Oekraïne wonen en in alle andere landen die getekend zijn door oorlog of interne conflicten en geweld.

Concreet worden de mannelijke en vrouwelijke religieuzen aangespoord onophoudelijk te bidden in de gemeenschappen, maar ook om in stilte het gebed van anderen mogelijk te maken. Laten wij dat waar mogelijk samen met onze broeders en zusters van de christelijke kerken en christelijke gemeenschappen doen. Laten we naar hen toe gaan om ons verlangen naar uitwisseling uit te drukken. Laten we anderen in het gebed betrekken. De religieuzen worden ook uitgenodigd tot gerichte gebaren van vrede.

Bron: Vaticannews.va

Bid ook thuis mee:

God van liefde en trouw,
 
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.
 
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.
 
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
 
Geef dat wapens geen recht van spreken krijgen,
dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
 
Heer, ontferm U over deze wereld,
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 
 
In Jezus’ naam,

Amen

(Gebed gevonden bij Petrus.protestantsekerk.nl)

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!