Henri Nouwen – Geliefd kind van God

Het gaat er niet om wat je bezit, wat je beroep is en wat anderen
over je zeggen. Het gaat erom of je het geliefde kind van God
bent. Die eerste liefde is bepalend voor je geluk in het leven en
geeft het antwoord op de vraag: wie ben ik?

Henri Nouwen schrijft geschiedenis met drie onvergetelijke
preken die door miljoenen mensen overal in de wereld zijn
gezien en tot op de dag van vandaag diepe indruk maken op
iedereen. De tekst van deze preken is te vinden in deze uitgave.
En zo leeft Henri Nouwen, priester uit het aartsbisdom Utrecht
en auteur van veel spirituele bestsellers, verder, ook ruim een
kwart eeuw na zijn dood.

Geliefd kind van God, daar gaat het om in ons bestaan. En dat
is ook de rode draad in het tweede deel van deze uitgave, een
voorstudie uit 1988 voor zijn klassieker ‘Eindelijk thuis’. Want
of je nu de verloren zoon , de oudste zoon dan wel de vader
bent, ieder wil die eerste liefde van God. Zo is te lezen in ‘De
verloren zoon, de oudste zoon en de vader’.

Henri Nouwen

Geliefd kind van God

Prijs: € 19,99

Verwacht, nu al te bestellen

 

 

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 35!