Hemelvaart – de voetstappen van Christus

Op oude afbeeldingen uit de Middeleeuwen staan twee voetafdrukken op de plek waar Jezus naar boven is gegaan. Een voetafdruk: zo is Hij rondgetrokken. De voetafdrukken van Hem zijn er nog steeds. Niet ergens in Israël op een heuvel bij Jeruzalem. De voetafdrukken van Jezus zijn er nog steeds in mensen die zijn manier van leven hebben opgepakt. Ze laten zien in hun leven dat de hemel niet leeg is omdat ze van uit Boven de kracht ontvangen. Ze laten zien in bun bestaan dat het er wel toe doet te geloven in een God die belooft dat Hij met hen zal zijn, met hen mee zal werken en kracht zal schenken bij alles wat ze doen en zeggen. Hij zegt ook: tekenen zullen Mij vergezellen. Tekenen: dat mensen niet verloren lopen, dat je elkaar bemoedigt en versterkt. Dat je de dingen samen doet.

Wie naar boven blijft staren, verzet geen stap…

Wie stappen zet, voelt en ervaart de aanwezigheid van God.

Uit: Joost Jansen, Woord voor onderweg. Overwegingen voor het jaar B
Afbeelding: Voetstappen van Jezus in de Grote Kerk in Naarden